RSS

ต้องปฏิรูปครูอาจารย์และผู้บริหารการศึกษาก่อนอื่น

10 พ.ค.

การจะปฏิรูปการศึกษาได้ ต้องกล้าลงมือผ่าตัดปฏิรูปแนวคิดและพฤติกรรมของบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารในกระทรวงไปถึงครูอาจารย์ทั้งประเทศอย่างจริงจัง เพราะคนเหล่านี้ยังเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ควรลดอำนาจบริหารของกระทรวงศึกษาส่วนกลางลง กระจายอำนาจบริหารและทรัพยากรไปสู่สถาบันการศึกษาโดยตรงมากขึ้น เปิดทางและส่งเสริมให้เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรประชาชน สามารถจัดการศึกษาเพื่อสมาชิกในชุมชนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ไม่จำเป็นต้องจัดแบบเดียวกันทั้งประเทศ และไม่ควรปล่อยให้สถาบันการศึกษาในเมือง ชุมชนแออัด และในชนบทมีคุณภาพต่างกันมากอย่างที่เป็นอย

ู่

ประเด็นสำคัญ คือ ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมครูอาจารย์อย่างขนานใหญ่ ต้องทำให้พวกเขาเห็นว่าการสอนแบบบรรยายตามตำราให้ผู้เรียนจำไปสอบ เป็นเรื่องล้าสมัยและทำให้นักเรียนไทยโง่ ไม่สามารถจะไปแข่งขันหรือแม้แต่จะแก้ปัญหาให้ตัวเองได้ ผู้ที่จะเป็นครูอาจารย์ได้ต้องรักการอ่าน การใฝ่การเรียนรู้มีความรักในวิชาการมากพอที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง และต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน จากการบรรยายให้ผู้เรียนจดท่องจำ เป็นการชี้แนะและนำการสัมมนาแบบให้ผู้เรียนรักการอ่าน การเรียนรู้ วิเคราะห์ ทดลอง พิสูจน์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น เพราะนี่คือหัวใจของปฏิรูปการศึกษา หรือกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้

เราจะต้องทำให้ครูอาจารย์รักการอ่าน การเรียนรู้ คิดวิเคราะห์เป็นให้ได้เสียก่อน ถ้าครูเก่าบางคนทำไมได้ก็ควรส่งเสริมให้เข้าไปประกอบอาชีพอื่น หาครูประเภทใหม่มาทดแทน ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา  ฝึกหัดครู คัดเลือกให้ทุนคนเรียนเก่งมาเป็นครู โดยปรับให้มีเงินเดือน  สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพสูงขึ้น การประเมินครูอาจารย์ ไม่ควรประเมินจากการเขียนรายงานเท่านั้น ต้องประเมินจากความรู้ความสามารถ คุณภาพการสอน และการทำงานอย่างแท้จริง เช่น ประเมินจากการซักถามผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมงาน การซักถามครูอาจารย์ การทดสอบประเมินความรู้และจิตสำนึกของครูอาจารย์ และดูผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ต้องมีการจัดการศึกษาเชิงสัมมนาปฏิบัติการให้กับครูอาจารย์ผู้ยังเคยชินกับการสอนแบบท่องจำที่ล้าหลังอย่างเข้มข้น รวมทั้งการคัดเลือกส่งครูอาจารย์ไปเรียนหลักสูตรใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่จริงๆ ไม่ใช่สักแต่ประเมินครูอาจารย์จากตัวรายงาน  ไม่ใช่แค่การจัดฝึกอบรมแค่ระยะสั้นให้ครูมานั่งฟังบรรยาย  แต่จะต้องจัดการรณรงค์เรื่องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เชิงคุณภาพทั่วประเทศที่ให้ผู้เรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม ส่งเสริมกระตุ้นให้ครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลงแนวคิดและพฤติกรรมให้เป็นครูอาจารย์ที่รักวิชาการมากขึ้น และรู้จักสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งก็ควรให้ครูอาจารย์ที่ไม่ผ่านการประเมิน เกษียณก่อนอายุ 60 ไป และรับครูอาจารย์ใหม่  ที่ผ่านการคัดเลือกว่ามีคุณภาพเข้ามาแทนที่เพิ่มขึ้น ปรับโครงสร้างเงินเดือนค่าตอบแทนครูอาจารย์ทั้งระบบ และเปิดรับผู้มีความรู้สาขาเฉพาะต่างๆ มีความสามารถในการสื่อสารให้เข้ามาเป็นครูอาจารย์ทั้งประจำและพิเศษ โดยเปลี่ยนระบบการจ้างให้ยืดหยุ่น เช่น ทำงานบางเวลาได้ และจ่ายค่าตอบแทนสูงให้มากขึ้น เพื่อที่จะจูงใจให้คนเก่งๆ ในสาขาวิชาชีพอื่นเข้ามาเป็นครูอาจารย์เพิ่มขึ้น

การจะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นมาก การเพิ่มงบประมาณทำได้ด้วยการออกพันธบัตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาและการระดมคนและทรัพยากรต่างๆ ทั่วประเทศมาช่วยกันปฏิรูปการศึกษา การศึกษาเป็นการลงทุนเพื่อการพัฒนาคนที่จะให้ผลตอบแทนต่อสังคมได้คุ้มทุนในระยะยาว แต่ทั้งนี้ต้องฝึกอบรม คัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณภาพ และตรวจสอบผู้บริหารการศึกษาให้รู้จักใช้งบประมาณเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วย เลิกการเน้นการใช้งบประมาณเพื่อสร้างอาคารเป็นด้านหลักอย่างที่ผู้บริหารสถานศึกษาแบบเก่าชอบทำกัน รู้จักดัดแปลงจัดการใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องสร้างใหม่ เช่น ใช้ตอนเย็นและค่ำและเสาร์อาทิตย์ เป็นต้น
วิทยากร เชียงกูล
ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ. _ _ กรุงเทพฯ
บ้านพระอาทิตย์, 2550
ISBN 978-974-8003-90-0

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

3 responses to “ต้องปฏิรูปครูอาจารย์และผู้บริหารการศึกษาก่อนอื่น

 1. แรนเถื่อน

  พฤษภาคม 19, 2009 at 5:09 pm

  ขอบคุณครับ

   
 2. แรนเถื่อน

  พฤษภาคม 19, 2009 at 5:11 pm

  ความรู้ดีจริงๆค่ะ ขอบคุณนะคะสำหรับบทความดีๆ

   
 3. gclub

  มิถุนายน 27, 2009 at 5:14 pm

  ขอบคุณครับ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: