RSS

Clip video + Photo การสำรวจโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 30 ส.ค.2552

01 ก.ย.


ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ พูดถึงปัญหาน้ำดื่มในโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552

ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ คุยกับนักเรียนที่มาเก็บพืชในป่าข้างโรงเรียน บ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ไปให้พ่อแม่ ทำยา เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552

สื่อการสอน ร.ร.ตะโกตาเนตร30-8-52

ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ พูดถึงสื่อการสอนคอมพิวเตอร์ จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ชำรุดแล้ว นำมาจัดทำบอร์ดให้ความรู้ที่หน้าห้องคอมพิวเตอร์ที่
โรงเรียน บ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552


ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ พูดถึงคณะครูและจำนวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552

ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ นั่งคุยกับคุณลุง คุณป้า ที่มาทำงานก่อสร้างถนนภายในบริเวณโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552


ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ พูดถึงเรื่องระบบการสูบน้ำของโรงเรียนและสภาพของสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียน บ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552


ครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ พูดถึงบริเวณที่กินข้าวและพื้นที่ที่จะปลูกพันธุ์ไม้เพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาในโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552


การนำไม้มาเผาถ่าน เพื่อหารายได้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร, โครงงานสร้างโต๊ะปิงปองจากเศษกระดาษ, การสร้างสุขนิสัยในการทิ้งขยะ หลุมแยกขยะ และการทำปุ๋ยชีงภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ กิจกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ซึ่งครูจุรีภรณ์ เหลืองประเสริฐ เล่าให้ฟังเมื่อ เมื่อ วันอาิทิตย์ที่ 30 ส.ค.2552

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

นี่คือ ห้องคอมพิวเตอร์ของ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ซึ่งได้ซื้อคอมพิวเตอร์มือสองมาใช้ ซึ่งซื้อได้จำนวนมากอย่างที่เห็น ทำให้เด็กนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างทั่วถึง
เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์มือสอง โปรแกรมที่มีในเครื่อง จึงเป็นโปรแกรมใช้งานพื้นฐาน เช่น word, excel และในห้องนี้ไม่ได้ทำการต่ออินเตอร์เนต ทำให้เด็กนักเรียนฝึกใช้โปรแกรมที่มีในเครื่อง
เด็กนักเรียนสามารถทำ Powerpoint ได้ทุกคน

สภาพของห้องคอมพิวเตอร์ มีเพียงพัดลมติดเพดานห้องเพียงตัวเดียว ไม่มีเครื่องปรับอากาศเหมือนห้องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป
วันไหนที่ไม่มีลม และอากาศร้อน เด็กนักเรียนจะไม่สามารถอยู่ในห้องนี้นานๆได้ ต้องผลัดเปลี่ยนออกมา

burirum takotanate

สื่อการสอนคอมพิวเตอร์ที่นำอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้ว มาจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีทีเดียว

burirum takotanate

บรรยากาศภายในห้องสมุดของโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร มีกองหนังสือ แบบเรียนที่เด็กนักเรียนสามารถยืมเรียนได้ เพราะฐานะทางบ้าน เด็กๆไม่สามารถที่จะซื้อหนังสือเรียนเป็นของตัวเองได้
ที่เห็นเป็นกองๆนั้น เป็นหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่มีหนังสืออ่านเสริมทักษะ หนังสือเรียนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนเนื้อหาบ่อยครั้ง ทำให้หนังสือเรียนที่นี่ เนื้อหาจึงเก่ากว่าหนังสือที่หลายโรงเรียนใช้กัน

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

ชั้นหนังสือ ที่ยังไม่มีหนังสือ กำลังจัดหาหนังสือเพิ่มเติมเข้ามา

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

ระบบน้ำใช้ภายในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลระบบชลประทาน ต้องอาศัยการสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถังน้ำใบเดียว แล้วทำการจ่ายน้ำไปยังบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

สภาพของสนามเด็กเล่น ที่เครื่องเล่นหลายอย่าง พังชำรุด เด็กนักเรียนมาเล่น มักจะหัวแตก เป็นแผลกันหลายคน

burirum takotanate

burirum takotanate

บริเวณที่เด็กๆใช้นั่งเล่น นั่งทานข้าวกลางวันภายในโรงเรียน จะมองเห็นโรงทำอาหารอยู่ไกลๆ มีแม่ครัวมาทำอาหารให้ แล้วนำอาหารมาตั้งโต๊ะ ให้เด็กนักเรียนมาตักรับประทาน นักเรียนหลายคนจะนำอาหารมานั่งรับประทานบนพื้นหญ้า เป็นกลุ่มๆ ถ้าวันไหนฝนตก จะนำอาหารไปทานบนห้องเรียน
นักเรียนบางคน ไม่มีเงินมาโรงเรียน ก็จะทานน้ำแก้หิว

burirum takotanate

โครงการปลูกต้นไม้ โดยเริ่มต้นหาพรรณไม้เพื่อนำมาปลูก ไว้เป็นแหล่งศึกษาพืชยืนต้นที่สำคัญภายในบริเวณโรงเรียน

burirum takotanate

burirum takotanate

การจัดการขยะ โดยสร้างลักษณะนิสัยในการทิ้งขยะ มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ

burirum takotanate

burirum takotanate

โครงการทำปุ๋ยชีวภาพของที่นี่

burirum takotanate

โครงงานรวบรวมกระดาษเหลือใช้แล้ว เพื่อนำมาประดิษฐ์โต๊ะปิงปองจากเศษกระดาษ

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

อาชีพเสริมของเด็กนักเรียน โดยการไปเก็บกิ่งไม้ มาเผาถ่านขาย ให้คนในหมู่บ้าน ขายกันเองกระสอบละ 120 บาทบ้าง 150 บาทบ้าง
โดยเด็กนักเรียนได้สร้างเตาเผาถ่าน จากคำแนะนำของพ่อแม่ ไม้ที่เห็นในเตานั้น กำลังรอการเผาอยู่

burirum takotanate

พื้นที่ที่จัดแบ่ง สำหรับปลูกไม้ยืนต้น จัดแบ่งพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วน

burirum takotanate

สภาพของอาคารเรียนเก่า ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี เป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

burirum takotanate

burirum takotanate

รอยร้าวของผนังอาคารเก่า ที่บ่งบอกถึงอายุของอาคารนี้ได้เป็นอย่างดี

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

burirum takotanate

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

4 responses to “Clip video + Photo การสำรวจโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เมื่อ 30 ส.ค.2552

 1. กิตติศักดิ์ กาวิกูล

  กันยายน 15, 2009 at 9:36 pm

  เป็นกิจกรรมที่ดีมากคับ

   
 2. ข่าวรถยนต์

  พฤศจิกายน 29, 2009 at 9:35 pm

  ดีมากๆ ครับ

   
 3. แบบบ้าน

  กรกฎาคม 17, 2010 at 12:29 am

  กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ดีจริงๆครับ

   
 4. เอเจล

  เมษายน 28, 2011 at 9:57 pm

  อาจารย์สู้ๆๆ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: