RSS

จะตรวจสอบประชาธิปไตยของแท้ได้อย่างไร

21 ก.ย.

ระบบการเลือกตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย หากประชาชนต้องการจะตรวจสอบว่าสภาพการเมืองไทยในตอนไหนเป็นประชาธิปไตยที่แท้หรือไม่  ต้องพิจารณาว่าสภาพทางการเมืองในขณะนั้นประกอบไปด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อย 6 ข้อ ดังต่อไปนี้หรือไม่ มากน้อยเพียงไร

1. การเลือกตั้งผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อการโกงการเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อเสียงขายเสียง และการที่กลุ่มอภิสิทธิ์ชนใช้อำนาจอิทธิพลระบอบอุปถัมภ์ให้คนต้องเลือกเฉพาะพวกเขาบางคน

2. จะต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่ดี เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรประชาชนสามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งภาคประชาชนสามารถถอดถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้

3. การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคพวก หาประโยชน์ส่วนตัว

4. มีรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่อย่างมีเหตุผล มีความคงเส้นคงวา คนส่วนใหญ่ยอมรับและรัฐธรรมนูญ กฎหมายเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ด้วย

5. สื่อมวลชนและองค์กรประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เป็นอิสระ มีศักดิ์ศรี และเข้มแข็ง ปะชาชนมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม การทำประชาพิจารณ์ (เปิดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฎหมายและโครงการต่างๆ) และการลงประชามติว่า ประชาชนจะรับหรือไม่ในเรื่องสำคัญๆ

6. มีการกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สู่ประชาชน ทำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มั่นคง สม่ำเสมอ

ดังนั้น ถ้าเรานำหลักการตรวจสอบประชาธิปไตย 6 ข้อนี้ มาตรวจสอบสภาพการเมืองในช่วงปี 2544-2549 ซึ่งมีการเลือกตั้งและผู้สมัคร ส.ส. จากพรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยเสียงข้างมาก เราจะพบว่าพวกเขาเป็นรัฐบาลที่ใช้อำนาจผูกขาด แทรกแซงองค์กรอิสระ ปิดปากสื่อมวลชนและประชาชน คอรัปชั่น หาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ฯลฯ ทำให้ระบอบการปกครองแบบทักษิณเป็นระบอบประชาธิปไตยเพียงเปลือกนอก ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมรส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ประชาธิปไตยของแท้จะต้องมีสภาวะทั้ง 6 ข้ออยู่พร้อมหน้ากัน ถ้ามีเพียงบางส่วนก็อาจจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยบางส่วน ซึ่งอย่างน้อยถ้าเรารู้จักปัญหา เราก็จะเห็นหนทางที่จะช่วยกันพัฒนาการเมืองและสังคมของเราให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นต่อไปได้

วิทยากร เชียงกูล
ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ. _ _ กรุงเทพฯ
บ้านพระอาทิตย์, 2550
ISBN 978-974-8003-90-0

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

2 responses to “จะตรวจสอบประชาธิปไตยของแท้ได้อย่างไร

 1. พนมขวัญ ปวงใจ

  กันยายน 21, 2009 at 10:16 pm

  ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

   
 2. mac

  กันยายน 28, 2009 at 9:43 pm

  นักการเมืองของไทยตอนนี้ ทั้งในสภาปัจจุบันและนอกสภาพวกผีเปรต 111+ศพกลุ่มล่าสุด ทอดทิ้งคนไทยทั้งชาติ ลืมความเป็นคนของตัวเองหมอสิ้น
  เต็มไปด้วยบาปกรรม ทั้งกาย วาจา ใจ ที่ย่ำยีชาติเกิด บ้านเกิดเมืองนอน พี่น้องร่วมชาติของตน
  เห็นแก่ตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะเอาแต่พวกพ้องอย่าไร้ยางอาย
  สะอิดสะเอียนมาก

  คุณอภิสิทธิ์ ก็น่าเสียดาย เริ่มไม่เหลือสักข้อใน 6 ข้อทุกทีๆแล้ว

  กลุ่มไหนหลอกลวงน้อยที่สุด ตงได้เห็นในอีกไม่นาน

  ได้แต่หวังว่าจะมีบ้าง

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: