RSS

บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกให้โลกรู้ The Road Less Traveled : A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth

20 พ.ค.

บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกให้โลกรู้

The Road Less Traveled :

A New Psychology of Love,

Traditional Values and Spiritual Growth

โดย นายแพทย์ เอ็ม. สก็อต เปค

วิทยากร เชียงกูล แปล

หนังสือติดอันดับขายดีในรอบ 30 ปี

แปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

พิมพ์จำหน่ายทั่วโลกไปแล้วกว่า 6 ล้านเล่ม

คำนำผู้แปลและเรียบเรียง

วิทยากร เชียงกูล

ผมเลือกแปลหนังสือจิตวิทยาประยุกต์ซึ่งเป็นหนังสือที่ทั้งขายดีและมีเนื้อหาดีมากเล่มนี้ด้วยเหตุผล 2 – 3 ประการ ที่สำคัญที่สุดคือ ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านในฐานะปัจเจกชนเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของเขาไปในทางที่ช่วยให้ทั้งตัวเขา ครอบครัว และคนที่เขาสัมพันธ์ด้วยดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดยิ่งกว่าหนังสือประเภทบทวิเคราะห์ และการเสนอทางออกเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคมไทยที่ผมเขียนออกมาหลายเล่ม หนังสือแนวปฏิรูปสังคมก็สำคัญ แต่ปัจเจกชนที่สนใจและรู้ปัญหาสังคมยังเป็นคนส่วนน้อย จึงมักทำอะไรไม่ได้มากนัก ในสภาพที่คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนมีอำนาจยังสนใจแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นเฉพาะหน้ามากกว่าที่จะมองการณ์ไกล การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปทางโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองของประเทศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นจึงทำได้ยาก ในขณะที่ปัจเจกชนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและคนรอบข้าง เช่น ลูกๆ ของพวกเขาได้ง่ายกว่า

เหตุผลข้อที่สองคือ ผมเคยคัดสรรแปลและเรียบเรียงหนังสือคำคมมาหลายเล่ม นักคิดบางคนเคยพูดว่า

“น่าเสียดายที่เราเกิดมาโดยไม่มีคู่มือการใช้ชีวิตติดตัวมาด้วย”

บางคน (ภาษิตฝรั่งเศส) พูดว่า

“กว่าเราจะรู้ว่าชีวิตคืออะไร เราก็ใช้มันไปแล้วครึ่งหนึ่งของชีวิต”

ผมจึงคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการเดินทางในชีวิตเล่มที่หลายคนคงอยากได้ หากใครได้อ่านอย่างตั้งใจ คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้เขาเดินทางได้อย่างราบรื่น และมีความสุขมากกว่าที่เราจะใช้ชีวิตไปตามแระแสคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยไม่มีคู่มือใดๆเลย หรือมีเฉพาะคู่มือประเภทที่เน้นบางเรื่องเช่น การหาเงิน มากเกินไป

นี่คือหนังสือที่อยู่ในกลุ่มที่สมควรจะติดป้ายประกาศไว้ที่หน้าปกว่า “โปรดสนใจ! หนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้”

เหตุผลข้อที่สามคือ การแปลหนังสือแม้จะเป็นงานเล็กๆที่ดูเหมือนไม่ได้สร้างสรรค์อะไรใหม่นัก แต่การรู้จักเลือกหนังสือ การแปลเรียบเรียงให้ถูกต้องและเป็นภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่ายและน่าอ่านนั้นเป็นงานยากลำบากที่ต้องใช้ทักษะสูง แต่ได้ค่าตอบแทนต่ำ (เพราะคนไทยอ่านหนังสือน้อย) หนังสือแปลที่คนแปลมีทักษะไม่สูงพอ จะทำให้ผู้อ่านได้เนื้อหาสาระน้อยกว่าที่ควรได้รับ หรือบางทีก็ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเลยก็มี น่าเสียดายที่เรายังไม่มีสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการแปลอย่างจริงจัง

หนังสือเล่มนี้เสนอจิตวิทยาแนวใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับวินัย ความรัก ความเจริญงอกงามทางจิตใจ คติความเชื่อ (ศาสนา) และพลังแห่งความดีงามซึ่งจะช่วยทำให้เราเจข้าใจความคิดและพฤติกรรมของตัวเราเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้น และจะช่วยทำให้เราเห็นช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และพัฒนาความเจริญงอกงามทางจิตใจของตัวเองและคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คู่ครอง ลูก ญาติมิตร เพื่อน ฯลฯ ได้เพิ่มขึ้น

สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญพอๆหรืออาจจะมากกว่าสุขภาพทางร่างกาย (เพราะสุขภาพจิตที่มีปัญหา เช่น ความเครียด ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกายได้ด้วย) แต่คนไทยเราสนใจเรื่องนี้น้อยมาก นอกจากเราจะไม่รู้และไม่สนใจเรื่องสุขภาพจิตของตัวเราเอง ลูกหลาน และคนรอบข้างเราแล้ว เรายังมีความคิดแบบผิดๆว่าการไปปรึกษาจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเป็นเรื่องน่าละอาย กลัวว่าคนอื่นจะหาว่าเรา ลูกหลาน หรือญาติของเราเป็นบ้าหรือเพี้ยนไป ทั้งๆที่เป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนจะมีปัญหาสุขภาพจิตในระดับใดระดับหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งได้  เหมือนกับที่เรามีโอกาสมีปัญหาสุขภาพกาย และต้องคอยป้องกันสุขภาพตัวเอง หรือต้องไปรักษาหมอ โดยที่ไม่อายใคร เพราะเราเห็นปัญหาการเจ็บป่วยทางกายเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องสุขภาพจิต ก็ควรถือเป็นเรื่องธรรมดา

โลกและชีวิตคนปัจจุบันมีปัญหามากขึ้นและสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น แต่ที่คนไทยส่วนใหญ่เหมือนยังอยู่ในโลกยุคเก่าซึ่งไม่รู้สึกจำเป็นและไม่ค่อยชอบเรียนรู้ ไม่ค่อยอ่านหนังสือและคุยเรื่องทางปัญญามากนัก ทำให้สังคมไทยขาดภูมิปัญญาและจิตสำนึกในการเรียนรู้ และช่วยกันแก้ปัญหาทุกด้าน  คนส่วนใหญ่เน้นแต่การเรียนรู้เรื่องอาชีพและการหาเงิน และสร้างเสริมค่านิยมเน้นแต่เรื่องการบริโภค การเสพสุขและความสำเร็จส่วนตัวมากเสียจนไม่ตระหนักเลยว่า นโยบายการพัฒนาประเทศและการใช้ชีวิตตามกระแสของการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นด้านวัตถุนั้น เป็นตัวการที่เปลี่ยนแปลงและทำลายสภาพแวดล้อม สร้างปัญหาทางสังคมและชีวิต และปัญหาส่วนตัวให้กับคนในสังคมเพิ่มขึ้นมากเพียงใด

วันนี้เราห่วงแต่ว่าเศรษฐกิจ (การเจริญเติบโตของสินค้าและบริการ) จะฟื้นหรือไม่ฟื้น เราไม่ได้ห่วงเลยว่าทุกวันนี้คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรู้จักที่จะรักตัวเองและรักคนอื่นอย่างสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน สถาบันครอบครัวและชุมชนอ่อนแอลงอย่างไร การเติบโตทางเศรษฐกิจ (โดยไม่สนใจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม) จะนำพาสังคมไทยไปสู่ปัญหาการแงแย่งแข่งขัน ความเครียด ความก้างร้าว ความเกลียดชังเพิ่มขึ้นอีกมาเพียงไร

หนังสือเล่มนี้แม้จะเขียนโดยจิตแพทย์ชาวอเมริกัน แต่ปัญหาสุขภาพจิตของมนุษย์เป็นปัญหาที่มีลักษณะสากลคือ เกิดขึ้นกับคนทุกเชื้อชาติในลักษณะที่คล้ายๆกัน จึงเป็นหนังสือที่คนไทยน่าจะอ่านและศึกษาเรียนรู้แง่คิดบทเรียนต่างๆที่ผู้เขียนเสนอไว้อย่างยิ่ง โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ยังมีลูกเล็กๆ ก็น่าจะอ่านมากที่สุด เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ทำร้ายจิตใจของลูกโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ตั้งใจ  แนวคิดที่สร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของผู้เขียนน่าจะให้แง่คิดที่ทำให้คนไทยในวันนี้ได้ฉุกคิด มองชีวิตตนเองและคนอื่นอย่างพินิจพิจารณามากขึ้น และคนไทยที่ฉลาดพอ มีความรักมากพอ น่าที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิตซึ่งต่างไปจากเส้นทางกระแสหลักที่คนส่วนใหญ่กำลังเลือกเดินอยู่ เพราะนั่นจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดมากกว่า

ถ้าคุณรู้สึกว่าได้ประโยชน์และแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้ รู้สึกรักตัวเองและเพื่อนมนุษย์มากขึ้น ก็ขอให้ช่วยแนะนำ ช่วยบอกต่อ หรือแม้แต่ส่งหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญให้คนที่คุณรักและปรารถนาดีด้วย นี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราแต่ละคนพอทำได้ ในประเทศที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมมาก มีความโง่เขลาและเห็นแก่ตัวของชนชั้นนำผู้มีอำนาจมาก  จนเราคงจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมระดับประเทศได้ยากมาก นอกจากเราจะเริ่มจากการเปลี่ยนกรอบความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของปัจเจกชนแต่ละคนแต่ละครอบครัว  แต่ละชุมชน ให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์และมีความรักอย่างแท้จริงให้ได้ด้วยควบคู่กันไปกับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและการเมือง

ด้วยความรักและปรารถนาดี

วิทยากร เชียงกูล

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี

Advertisements
 

One response to “บทเรียนชีวิตที่จิตแพทย์อยากบอกให้โลกรู้ The Road Less Traveled : A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual Growth

 1. washiravit

  มีนาคม 7, 2011 at 11:33 pm

  เป็นหนังสือที่ดีมากๆครับ ผมลองไปอ่านตัวอย่างบทความจากที่นี่แล้ว
  http://www.freado.com/book/6528/book-by-OhMyGod%20Books-Thailand
  อย่างนี้จะต้องซื้อให้ได้ครับ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: