RSS

จะแก้ไขปัญหาวิกฤติลึก ๆ ได้อย่างไร

10 ส.ค.

จะแก้ไขปัญหาวิกฤติลึก ๆ ได้อย่างไร

วิทยากร เชียงกูล

ประเทศไทยมีปัญหาวิกฤติความขัดแย้งหลายด้านที่ซับซ้อน การจะปฏิรูปประเทศเพื่อก้าวข้ามวิกฤติในขณะนี้ได้ต้องการการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง

ปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่ง คือนักการเมือง/ชนชั้นสูงเห็นแก่ตัวมากและฉลาดน้อย พวกเขามักเชื่อแบบ 2 ขั้วสุดโต่งว่าตัวเองถูกหมด ฝ่ายอื่นผิดหมด ถ้าฉันแพ้ฉันจะเสียหมด ฉันยอมแพ้ไม่ได้ คนไทยส่วนหนึ่งก็คิดและเลือกข้างแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง ว่าจะเข้าข้างเสื้อเหลือง(พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) หรือเสื้อแดง(นปช.) จะเข้าข้างรัฐบาลหรือเข้าข้างฝ่ายค้าน การคิด/แบ่งพวกแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง แบบเชื่อด้วยอารมณ์/ศรัทธานำไปสู่อคติ การสรุปและการตัดสินใจที่ไม่ตรงกับสภาพความจริง

สังคมสมัยใหม่ที่มีสมาชิกจำนวนมากมีความต้องการและความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อน คนในสังคมต้องรู้จักร่วมมือ, รู้จักประสานประโยชน์กันมากขึ้นจึงจะแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสันติวิธีและสร้างสรรค์ ทำให้ประเทศพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายได้ สิ่งที่สำคัญคือสังคมจะต้องให้การศึกษา/กล่อมเกลาทางสังคมทำให้พลเมืองรู้จักคิดอย่างจำแนกเป็นเรื่อง ๆ ไปโดยไม่ต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือรู้จักคิดหาทางเลือกที่ 3 ที่ 4 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องคิด/แบ่งพวกแบบ 2 ขั้วสุดโต่งเลือกข้างใดข้างหนึ่งในทุกเรื่อง

การรู้จักมองอย่างจำแนกเป็นเรื่อง เช่นเรื่องโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องถือเป็นเรื่องเสียหายต่อส่วนรวมอย่างร้ายแรง เพราะนอกจากจะเป็นการแย่งชิงทรัพยากรส่วนรวมไปเพื่อส่วนตัวอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้ระบบการบริหารบิดเบี้ยว ไม่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการนำทางที่เลวที่ทำให้คนอื่น ๆ มีแนวโน้มเห็นแก่ตัว ไม่อยากเสียภาษี ไม่อยากทำตามกฎหมายด้วย สังคมที่ไม่ป้องกัน/ปราบปรามการโกงจะพังทลายตกต่ำไปไม่รอด เราต้องคัดค้านเรื่องโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณีด้วยมาตรฐานเดียวกัน ใครทำผิดต้องได้รับโทษตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างจริงจังทั้งนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายไหนหรือมีฐานะทางสังคมสูงขนาดไหนก็ตาม

นักวิชาการและสื่อที่เชียร์หรือแอบเชียร์เสื้อแดงด้วยการหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องปัญหาการโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนของทักษิณ คือพวกโง่ หรือแกล้งโง่ด้วยอคติ หรือเพื่อเป้าหมายทางการเมือง/ความทะเยอทะยานบางอย่างของตนเอง

ในบรรดานักวิชาการ/ปัญญาชนที่เข้าข้างหรือเห็นใจพวกเสื้อแดง อาจจะมีที่เห็นใจคนจนและไม่ชอบคนชั้นสูงที่ครอบงำเอารัดเอาเปรียบรวมทั้งดูถูกคนจนจริง ๆ  ปัญญาชนที่คิดแบบนี้โดยไม่มีเบื้องหลังผลประโยชน์แอบแฝง ที่เราจะเข้าใจหรือยอมรับได้อย่างจำแนก เพราะปัญหาคนจนและความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่ยุติธรรมในทางสังคมเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสังคมไทยปัจจุบัน

แต่ปัญหาคือ พวกปัญญาชนที่เห็นใจเสื้อแดงคิดผสมปนเปอย่างไม่รู้จักจำแนกว่า พวกแกนนำเสื้อแดงอ้างเรื่องคนจน(โดยเลือกใช้คำว่าไพร่) เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มเพื่อทักษิณเท่านั้น กลุ่มเพื่อทักษิณทั้งไม่ใช่ตัวแทนของคนจนและไม่ได้เรียกร้องเพื่อคนจน ข้อเรียกร้องของแกนนำเสื้อแดงให้รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ยุบสภาหรือลาออก เป็นเรื่องที่มุ่งให้ทักษิณได้ประโยชน์ในการที่จะได้นิรโทษกรรมหรือได้รับโทษลดลง ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของคนจนเลย

ทักษิณและพวกเป็นทั้ง “อำมาตย์” และเจ้าที่ดิน/นายทุนที่เอาเปรียบคนจนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้น พวกเขายังโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนจากสาธารณะสมบัติของรัฐ ซึ่งก็คือของประชาชนเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทอีกด้วย พวกเขาไม่มีความชอบธรรมใดเลยที่จะอ้างว่าตนเองเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อคนจน

ปัญญาชนซึ่งหลายคนคืออดีตนักกิจกรรมเดือนตุลาคม 2516-2519 หากจะเห็นใจคนจนและรักความยุติธรรมจริงโดยไม่มีเบื้องหลังแอบแฝง ควรแยกตัวออกมารณรงค์เรียกร้องผลักดันการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนและความอยุติธรรมอย่างเป็นอิสระจากกลุ่มเพื่อทักษิณ

พวกอดีตนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าบางคนที่คิดหรืออ้างว่า การเข้าร่วมเสื้อแดงเป็นเพียงยุทธวิธีเพื่อคัดค้านกลุ่มทุนเก่า และหลังจากนั้นจึงค่อยคัดค้านทักษิณหรือกลุ่มทุนใหม่ เป็นพวกที่คิดแบบสุดโต่ง คิดแบบลัทธิคัมภีร์(ตามตำรา) อย่างไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นกัน บางคนได้ผลประโยชน์จากทักษิณและใช้เหตุผลข้อนี้เป็นข้ออ้างหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นว่าตนเองยังเป็นฝ่ายซ้ายที่มีอุดมการณ์อยู่ บางคนอาจจะคิดแบบนั้นจริง ๆ แต่ไม่ใช่แนวคิดที่มีเหตุผลที่ดีรองรับเลย ทักษิณไม่ใช่กลุ่มทุนใหม่ที่ก้าวหน้ากว่ากลุ่มทุนเก่าแต่อย่างใด กลุ่มทุนกลุ่มไหนก็มุ่งเอาเปรียบประชาชนส่วนใหญ่ด้วยกันทั้งนั้น ทักษิณยังเอาเปรียบประชาชนได้แนบเนียนกว่า เพราะฉลาดกว่าและมีเครื่องมือเครื่องไม้ดีกว่ากลุ่มทุนกลุ่มอื่นอีกด้วย

พวกเสื้อแดงอ้างแนวคิดคล้ายฝ่ายซ้าย-สังคมนิยม แต่พฤติกรรมของพวกเขาเป็นพวกฝ่ายขวาจัด-ฟาสซิสต์นาซี นักสังคมนิยมที่แท้จริงเขามีอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่อธิบายเป็นเหตุผลอย่างเป็นระบบได้อย่างเฉพาะเจาะจง นักสังคมนิยมที่ดีในประวัติศาสตร์โลก ไม่มีใครซุ่มยิงหรือทำร้ายประชาชน เผาบ้านเผาเมืองแบบที่พวกเสื้อแดงทำ มีแต่พวกฟาสซิสต์นาซีหรือพวกลัทธิก่อความรุนแรงเท่านั้นที่จะทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ได้

ดังนั้นปัญญาชนที่สนับสนุนหรือเห็นใจเสื้อแดงและยังหลงเชื่อว่าตนเองเป็นนักสังคมนิยม ควรศึกษาแบบวิเคราะห์การเมืองที่เป็นจริงให้ลึกกว่านี้ พวกสื่อ/นักพูดแนวคิดจารีตนิยมจัดก็ควรศึกษาใหม่เช่นกัน เพราะการที่บางคนโจมตีว่าพวกเสื้อแดงทำตัวเหมือนพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ เป็นการให้เกียรติกลุ่มเพื่อทักษิณมากเกินไปและยิ่งทำให้พวกเขาใช้เสื้อคลุมสีแดงไปหลอกคนจนได้มากขึ้น(พวกฟาสซิสต์นั้นชอบใช้เสื้อดำมากกว่า)

ประเทศไทยจะก้าวข้ามพ้นวิกฤติได้ จะต้องผ่าตัดปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคม รวมทั้งเรื่องการศึกษา สื่อ และการกล่อมเกลาทางสังคมอย่างกล้าลดประโยชน์คนชั้นสูงลงมาทำให้เป็นระบบที่ทำให้ประชาชนมีสิทธิโอกาสที่เสมอภาคเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง การปฏิรูปทางการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิดของคน ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลเป็นตัวของตัวเอง แทนที่จะสอนแบบจารีตนิยมและท่องจำเป็นเรื่องสำคัญ แต่จะทำได้ ต้องกล้ารื้อระบบโครงสร้างการบริหารแบบราชการรวมศูนย์ให้เป็นการกระจายอำนาจ ทรัพยากรสู่องค์กรประชาชนเพิ่มขึ้น มีแต่ต้องทำให้ประชาชนฉลาดและมีการจัดตั้งองค์กรของตนเองได้มากขึ้นเท่านั้น จึงจะปฏิรูปได้สำเร็จ

Advertisements
 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: