RSS

ไม่ต้องเหลืองหรือแดง แต่คิดอย่างมีเหตุผลชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป

15 ส.ค.

ไม่ต้องเหลืองหรือแดง แต่คิดอย่างมีเหตุผลชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป

วิทยากร เชียงกูล

การคิดและแบ่งคนเป็นขั้วสุดโต่ง ว่าอยู่ข้างเสื้อเหลือง(พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) หรือเสื้อแดง(นปช.) อยู่ข้างรัฐบาลประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านเพื่อไทย เป็นการคิด/แบ่งพวกแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง แบบเชื่อด้วยอารมณ์/ศรัทธาซึ่งนำไปสู่อคติ การสรุปและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ สังคมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน รวมทั้งต้องรู้จักร่วมมือ, รู้จักประสานประโยชน์กันมากขึ้น ที่ไม่จำเป็นต้องคิด/แบ่งพวกแบบ 2 ขั้วสุดโต่งในทุกเรื่อง

เฉพาะปัญหาที่เห็นชัดเจนบางเรื่อง เช่นเรื่องโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เราจำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เห็นด้วยหรือคัดค้าน ไม่มีทางเลือกที่ 3 ถ้าคุณเลือกคัดค้าน คุณต้องคัดค้านทุกกรณีด้วยมาตรฐานเดียวกัน ใครทำก็ผิดทั้งนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงหรือเสื้อเหลือง หรือเสื้อสีไหนก็ตาม

นักวิชาการและสื่อที่เชียร์หรือแอบเชียร์เสื้อแดงด้วยการหลีกเลี่ยงไม่พูดเรื่องปัญหาการโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนของทักษิณ คือพวกโง่ หรือแกล้งโง่ด้วยอคติ หรือเพื่อเป้าหมายบางอย่างของตนเอง

ปัญหาคติความเชื่อบางอย่าง เช่นชาตินิยม โรแยลลิสม์ ทุนนิยมฯลฯ เป็นเรื่องที่คนแต่ละคนความเห็นแตกต่างหลากหลายได้ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกขั้วใดขั้วหนึ่ง คนที่มีคติความเชื่อแบบโรแยลลิสม์-เชิดชูยกย่องสถาบันกษัตริย์หรือกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างหลงใหล ไม่ควรคิดว่าคนที่คิดไม่เหมือนตนจะต้องอยู่ขั้วตรงกันข้าม คือเป็นพวกนิยมสาธารณรัฐหรือพวกคิดจะโค่นล้มเจ้า เพราะในความจริงแล้ว เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อก็คล้ายกับเรื่องศาสนา มีคนที่คิดแบบทางสายกลาง (MODERATE) หรือมีความเชื่อในระดับต่าง ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องคิดแบบสุดโต่งขั้วใดขั้วหนึ่ง และเราควรใจกว้าง ยอมรับความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ โดยไม่ลบหลู่ ไม่ประณามคนที่คิดเรื่องทำนองนี้ไม่เหมือนเรา

โดยส่วนใหญ่แล้ว เราควรจะคิดถึงเรื่องต่าง ๆ ด้วยเหตุผลชัดเจนอย่างจำแนกเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่ควรคิดเป็น 2 ขั้วสุดโต่งแบบเหมารวมว่า ถ้าคุณคิดไม่เหมือนพันธมิตรเสื้อเหลือง สงสัยว่าคุณจะเป็นแนวร่วมเสื้อแดง หรือถ้าคุณวิจารณ์พวกเสื้อแดง คุณคือพวกเสื้อเหลือง ถ้าคนไทยส่วนใหญ่คิดกันได้แคบ ๆ แบบนี้ ก็ไม่มีทางจะคุยกันด้วยเหตุผลและหาทางออกอย่างสันติวิธีได้ นี่คือปัญหาใหญ่ที่คนไทยกำลังเผชิญ ไม่ใช่แค่เรื่องผลประโยชน์และการต่อสู้ทางการเมืองเท่านั้น สามีภรรยา คู่รัก เพื่อนฝูงหลายคู่ต้องเลิกกันไป เพราะผลมาจากการเลือกเข้าข้างเสื้อสีต่างกัน ซึ่งเป็นผลมาการคิดสุดโต่งด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

นอกจากปัญหาการคิดสุดโต่งแบบ 2 ขั้วแล้ว บางคนยังมีปัญหาการคิดแบบผสมปนเปอย่างจำแนกแยกแยะไม่ถูกด้วย ในบรรดานักวิชาการ/ปัญญาชนที่เข้าข้างหรือเห็นใจพวกเสื้อแดง บางคนอาจจะเห็นใจคนจนและไม่ชอบคนชั้นสูงที่ครอบงำเอารัดเอาเปรียบคนจนจริง ๆ และคนที่คิดแบบนี้โดยไม่มีเบื้องหลังผลประโยชน์แอบแฝง ก็พอที่จะเข้าใจหรือยอมรับได้ เพราะปัญหาคนจนและความไม่ยุติธรรมเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงในสังคมไทยปัจจุบัน

แต่ปัญหาคือ พวกเขาคิดผสมปนเปอย่างไม่รู้จักจำแนกว่า พวกเสื้อแดงอ้างเรื่องคนจน(โดยเลือกใช้คำว่าไพร่) เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มทักษิณเท่านั้น พวกเขาไม่ใช่ตัวแทนของคนจนที่แท้จริง เพราะข้อเรียกร้องของแกนนำเสื้อแดงคือให้รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ยุบสภาหรือลาออก เป็นเรื่องที่มุ่งให้กลุ่มทักษิณได้ประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของคนจนเลย ทั้งพวกทักษิณก็คือทั้ง “อำมาตย์” และเจ้าที่ดิน/นายทุนที่เอาเปรียบคนจนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ทั้งยังโกง/หาผลประโยชน์ทับซ้อนจากรัฐอีกด้วย พวกเขาไม่มีความชอบธรรมใดเลยที่จะอ้างว่าตนเองเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อคนจน ปัญญาชนที่เห็นใจคนจนและรักความยุติธรรมจริงโดยไม่มีเบื้องหลังแอบแฝง ควรแยกตัวออกมารณรงค์เรียกร้องผลักดันการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจนและความอยุติธรรมอย่างเป็นอิสระจากกลุ่มเพื่อทักษิณ

พวกอดีตฝ่ายซ้ายบางคนที่คิดหรืออ้างว่า การเข้าร่วมเสื้อแดงเป็นเพียงยุทธวิธีเพื่อคัดค้านกลุ่มทุนเก่า และหลังจากนั้นจึงค่อยคัดค้านทักษิณหรือกลุ่มทุนใหม่ ก็เป็นพวกที่คิดแบบสุดโต่ง คิดแบบลัทธิคัมภีร์(ตามตำรา) อย่างไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเช่นกัน บางคนได้ผลประโยชน์จากทักษิณและใช้เหตุผลข้อนี้เป็นข้ออ้างหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นว่าคนเองยังเป็นฝ่ายซ้ายที่มีอุดมการณ์อยู่ บางคนอาจจะคิดแบบนั้นจริง ๆ แต่ไม่ใช่แนวคิดที่มีเหตุผลที่ดีรองรับเลย ทักษิณไม่ใช่กลุ่มทุนใหม่ที่ก้าวหน้ากว่ากลุ่มทุนเก่าแต่อย่างใด กลุ่มทุนกลุ่มไหนก็มุ่งเอาเปรียบประชาชนส่วนใหญ่ด้วยกันทั้งนั้น แถมทักษิณยังเอาเปรียบประชาชนได้มากกว่า เพราะฉลาดกว่าและมีเครื่องมือเครื่องไม้ดีกว่ากลุ่มทุนกลุ่มอื่นอีกด้วย

พวกเสื้อแดงอ้างแนวคิดคล้ายฝ่ายซ้าย-สังคมนิยม แต่พฤติกรรมของพวกเขาเป็นพวกฝ่ายขวาจัด-ฟาสซิสต์นาซี มากกว่า นักสังคมนิยมที่แท้จริงเขามีอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ที่อธิบายเป็นเหตุผลอย่างเป็นระบบได้อย่างเฉพาะเจาะจง นักสังคมนิยมที่ดีในประวัติศาสตร์โลก ไม่มีใครซุ่มยิงหรือทำร้ายประชาชน เผาบ้านเผาเมืองแบบที่พวกเสื้อแดงทำ มีแต่พวกฟาสซิสต์นาซีหรือพวกลัทธิก่อความรุนแรงเท่านั้นที่จะทำเรื่องร้ายแบบนี้ได้ ดังนั้นปัญญาชนที่สนับสนุนหรือเห็นใจเสื้อแดงและยังหลงเชื่อว่าตนเองเป็นนักสังคมนิยม ควรศึกษาแบบวิเคราะห์การเมืองที่เป็นจริงให้ลึกกว่านี้ พวกจารีตนิยมจัดที่โจมตีว่าพวกเสื้อแดงทำตัวเหมือนพวกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ควรเลิกใช้คำนี้ เพราะเป็นการให้เกียรติพวกเสื้อแดงมากเกินไป!

สรุปก็คือประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปการคิดอย่างขนานใหญ่ เพื่อช่วยให้คนไทยรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ มากขึ้น เลิกคิด/แบ่งพวกเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง เราจึงจะเข้าใจปัญหา สื่อสารกันได้อย่างมีเหตุผล รู้จักหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี และปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองประเทศให้เป็นธรรมและเป็นประชาธิปไตยเพื่อคนส่วนใหญ่ได้

 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: