RSS

Daily Archives: มีนาคม 23, 2013

ลิงก์

เกษตรอินทรีย์ คือทางออกสำหรับประเทศไทย

ไทยมีประชากรมากอันดับ 20 และมีพื้นที่เพาะปลูกได้ใหญ่อันดับที่ 19 ของโลก ดังนั้นจึงควรเน้นการพัฒนาภาคเกษตร

 
ลิงก์

‘ยิ่งลักษณ์’ภาวะผู้นำ หรือ’นักประสาน’

วิทยากร เชียงกูล ผอ.ศูนย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์ ม.รังสิต ชำแหละ “ยิ่งลักษณ์” ถึงภาวะผู้นำ หรือเป็นได้แค่ “นักประสาน” ช่วง Zoom In (6มี.ค.)