RSS

Daily Archives: มีนาคม 27, 2013

ลิงก์

80 ปี ประชาธิปไตยไทย เราเรียนรู้อะไร?

24 มิถุนายนนี้ จะเป็นวันครบรอบปีที่ 80 ของการอภิวัฒน์ พ.ศ. 2475 จากราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

 
ลิงก์

จะทำให้คนไทยทั้งประเทศฉลาดขึ้นได้อย่างไร

การจัดการการศึกษาของไทยยังไม่ได้ทำให้คนทั้งประเทศฉลาดอย่างรอบด้าน เพราะเน้นการสอนทักษะวิชาชีพแบบท่องจำ การสอนการเรียน

 
ลิงก์

วิกฤติทุนนิยมโลกเป็นปัญหาที่ตัวระบบ

วิกฤติเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ และยุโรป ไม่ใช่เกิดจากปัญหาการบริหาร การธนาคารและสถาบันการเงินผิดพลาดเท่านั้น

 
ลิงก์

สถานีโทรทัศน์ (และสื่ออื่น) จะช่วยปฏิรูปประเทศได้อย่างไร ?

สถานีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ของไทยเป็นแค่ธุรกิจหากำไรจากรายการบันเทิงและการโฆษณาสินค้า

 
ลิงก์

100 หนังสือดีเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

เด็กและเยาวชนไทยกำลังมีปัญหาน่าเป็นห่วงหลายเรื่อง เพราะพ่อแม่ขาดความรู้ ความเอาใจใส่และเวลาดูแลลูกอย่างมีคุณภาพ ระบบการศึกษาก็ด้อยคุณภาพ

 
ลิงก์

แง่คิดจากการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยา

ผู้ปกครอง..ขัดแย้งทะเลาะกันเรื่องอำนาจผลประโยชน์ การทุจริตคอร์รัปชั่น การหย่อนยานในการบริหารและพัฒนาบ้านเมือง..คือสาเหตุที่นำไปสู่กาพ่ายแพ้

 
ลิงก์

เราเรียนรู้อะไรจากขบวนการ 14 ตุลาคม 2516

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 การเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาประชาชนหลายแสนคนทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการทหาร (2501-2515

 
ลิงก์

ผลการคัดเลือก 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

เราเลือกเฉพาะหนังสือที่คนไทยแต่ง ไม่รวมหนังสือแปล

 
ลิงก์

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของไทยได้อย่างไร

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งเพิ่มยอดขายหากำไรเอกชน ทำให้สังคมขาดความสมดุล 2 ทาง

 
ลิงก์

“จำนำข้าว” เมื่อผลประโยชน์บดบังปัญญาที่จะคิดอย่างมีเหตุผล

โครงการ “จำนำข้าว” ไม่ใช่การจำนำจริง แต่คือการที่รัฐบาลรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อเก็บสต๊อกไว้แล้วนำไปขายต่อ

 
ลิงก์

วิธีช่วยเกษตรกรที่ฉลาดกว่าการจำนำข้าว

การที่จะทำให้เกษตรกรพัฒนาได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องหาทางช่วยให้ 1. เกษตรกรมีปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน อุปกรณ์การผลิต ทุน เป็นของตนเอง

 
ลิงก์

เราควรมีนโยบายต่อผู้สูงอายุอย่างไร

คนไทยยุคใหม่แก่ช้าลงและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อน