RSS

Daily Archives: มีนาคม 27, 2013

ลิงก์

ผลการคัดเลือก 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

เราเลือกเฉพาะหนังสือที่คนไทยแต่ง ไม่รวมหนังสือแปล

 
ลิงก์

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธจะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของไทยได้อย่างไร

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มุ่งเพิ่มยอดขายหากำไรเอกชน ทำให้สังคมขาดความสมดุล 2 ทาง

 
ลิงก์

“จำนำข้าว” เมื่อผลประโยชน์บดบังปัญญาที่จะคิดอย่างมีเหตุผล

โครงการ “จำนำข้าว” ไม่ใช่การจำนำจริง แต่คือการที่รัฐบาลรับซื้อข้าวในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เพื่อเก็บสต๊อกไว้แล้วนำไปขายต่อ

 
ลิงก์

วิธีช่วยเกษตรกรที่ฉลาดกว่าการจำนำข้าว

การที่จะทำให้เกษตรกรพัฒนาได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องหาทางช่วยให้ 1. เกษตรกรมีปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน อุปกรณ์การผลิต ทุน เป็นของตนเอง

 
ลิงก์

เราควรมีนโยบายต่อผู้สูงอายุอย่างไร

คนไทยยุคใหม่แก่ช้าลงและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น เนื่องจากการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพดีขึ้นกว่าแต่ก่อน

 
ลิงก์

การรณรงค์เรื่องสิทธิสตรี ควรรวมถึงความเป็นธรรม และความยั่งยืนสำหรับทุกคน

ปัญหาการรณรงค์สิทธิเสมอภาคของสตรีไม่ใช่เป็นแค่การรณรงค์ระหว่างเพศ แต่เป็นปัญหาทางสังคมที่ถ้าหากทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าใจผลกระทบ

 
ลิงก์

การรณรงค์เรื่องสิทธิสตรี ควรรวมถึงความเป็นธรรม และความยั่งยืนสำหรับทุกคน

ปัญหาการรณรงค์สิทธิเสมอภาคของสตรีไม่ใช่เป็นแค่การรณรงค์ระหว่างเพศ แต่เป็นปัญหาทางสังคมที่ถ้าหากทั้งผู้หญิงและผู้ชายเข้าใจผลกระทบ