RSS

Daily Archives: เมษายน 17, 2013

งานประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม-เปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่าและประเทศอื่นๆ)


เครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติรำลึก 50 วันการจากไปของ อูโก ชาเบซ (Hugo Rafael Chávez Frías) ในงานประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม-เปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่าและประเทศอื่นๆ) วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 209 (ชั้น 2) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลา 13.15-16.30 น. อภิปรายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่า)
นำเสวนา-แลกเปลี่ยนโดย วิทยากร เชียงกูล มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social-Democracy ThinkTank)

 

ติดต่อสอบถาม เมธา มาสขาว 089-773-0527

 

กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก (Bangkok World Book Capital 2013)


ร่วมงานเสวนาในงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก (Bangkok World Book Capital 2013) กับรศ.วิทยากร เชียงกูล วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 18.00-19.00 น. สยามพารากอน ชั้น 5