RSS

Category Archives: จะปฏิรูปประเทศแบบไหนอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาได้

จะปฏิรูปประเทศแบบไหนอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาได้


จะปฏิรูปประเทศแบบไหนอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาได้

วิทยากร เชียงกูล

แผนปรองดองและแนวทางการปฏิรูปประเทศ หากต้องการให้ได้ผลจริงต้องวิเคราะห์ให้เข้าถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและกล้าแก้ไขแบบปรับรื้อระบบโครงสร้างใหม่อย่างจริงจัง มากกว่าใช้เป็นยุทธวิธีหาเสียงทางการเมืองและซื้อเวลาของรัฐบาล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: