RSS

Category Archives: จิตวิทยาในการสร้างความสุข

มิตรภาพของสายธารสู่ปัญญา


วันจันทร์ 23 ก.พ. 52 ได้รับพัสดุจากมิตรภาพทางปัญญา คือสำนักพิมพ์สายธาร มอบหนังสือ จิตวิทยาในการสร้างความสุขซึ่งเป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 ของท่าน รศ.วิทยากร เชียงกูล ที่ปรึกษาของชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ซึ่งจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ มายังที่ทำงาน Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,