RSS

Category Archives: ถ้าทำให้คนไทยรักการอ่านได้ก็จะปฏิรูปประเทศไทยได้

ถ้าทำให้คนไทยรักการอ่านได้ก็จะปฏิรูปประเทศไทยได้


กรณีคนไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือน้อย สะท้อนการอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้น้อย และทำให้ประเทศไทยด้อยพัฒนาล้าหลัง มีปัญหามาก

และถูกประเทศอื่นแซงหน้าในแง่การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ เราถึงจะปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของทั้งประเทศได้สมองเด็กไทยก่อนเข้าโรงเรียนโดยทั่วไปคงไม่โง่ต่างจากเด็กชาติอื่นๆ นัก ยกเว้นเด็กยากจนที่ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์บางอย่าง รัฐบาลควรจะลงทุนช่วยเหลือผู้หญิงท้องที่รายได้ต่ำและการพัฒนาต่ำ มากกว่าเรื่องทางกายภาพ คือ ต้องพัฒนาด้านความรู้ ทั้งแม่พ่อและเด็กเกิดใหม่ ส่งเสริมให้เด็กฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง นอกจากเรื่องให้แม่และลูกได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แล้ว การที่แม่มีอารมณ์ดี พยายามสื่อสารพูดคุยกับลูกในท้อง เปิดเพลงคลาสสิกแนบท้องให้ลูกฟัง ฯลฯ เป็นวิธีการที่ช่วยให้เซลล์สมองของเด็กเติบโตได้มากขึ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,