RSS

Category Archives: “ทักษิณ” ที่ผมรู้จัก


“ทักษิณ” ที่ผมรู้จัก

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ทักษิณเริ่มสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมือถือและดาวเทียม บริษัทของเขาเคยจัดกิจกรรมให้เยาวชนแข่งขันเขียนเรียงความและเชิญผมเป็นหนึ่งในกรรมการด้วย ภาพพจน์ของเขาตอนที่เล่นการเมืองใหม่ๆ ทั้งในพรรคพลังธรรมและพรรคไทยรักไทยช่วงต้นๆ อยู่ในเกณฑ์ดี เขาติดต่อให้นักวิชาการ นักวิชาชีพหลายคนไปช่วยงานของเขาในระดับต่างๆ ตอนที่ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ จัดสัมมนาระดมความคิดเรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ประพัฒน์เชิญผมไปร่วมอภิปรายด้วย มีนักวิชาการ นักพัฒนาเอกชนผู้นำเกษตรการมาประชุมกันหลายคน นโยบายหลายด้าน เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค ทักษิณได้ไปจากพวกหมอและคนอื่นๆ
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,