RSS

Category Archives: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ

ข่าวสารสมาชิกชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล


 

 ข่าวดี !

สำหรับสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจ ติดตามผลงานของ อาจารย์วิทยากร  เชียงกูล ที่อยู่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียง  เพราะอาจารย์จะเดินทางไปบรรยาย

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิทยากร เชียงกูล

ในวันที่ 21 มกราคม  2551  เวลา 09.00-10.30 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอิสาณ วิทยาเขตสกลนคร