RSS

Category Archives: มูฮัมหมัด ยูนูส

คำนำ- หนังสือมูฮัมหมัด ยูนูส ธนาคารคนจนและรางวัลโนเบล


มูหมัด ยูนูสมูหมัด ยูนูส

ปกหนังสือจากสำนักพิมพ์สายธาร

 

คำนำ

หนังสือมูฮัมหมัด ยูนูส

ธนาคารคนจนและรางวัลโนเบล สายธาร 2551

หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษา เรื่องของมูฮัมหมัด ยูนุสและธนาคารคนจนที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2549 ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ในสาขาย่อย

อย่างน้อย 3 สาขา คือ

1. ภาวะและบทบาทของผู้นำ ทั้งเพื่อตอบสนองหลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง (ทั้ง ตรี โท เอก) ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และเพื่อประเทศไทยโดยรวม

Read the rest of this entry »