RSS

Category Archives: วิทยากร เชียงกูล

รูปภาพ

ภาพวันงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ปี 2556 Bangkok World Book Capital 2013 ,, Paragon Hall 5


ภาพวันงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ปี 2556 Bangkok World Book Capital 2013 ,, Paragon Hall 5

 

งานประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม-เปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่าและประเทศอื่นๆ)


เครือข่ายสังคมนิยมประชาธิปไตย ขอเชิญเข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติรำลึก 50 วันการจากไปของ อูโก ชาเบซ (Hugo Rafael Chávez Frías) ในงานประชุมเสวนาเรื่อง “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม-เปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่าและประเทศอื่นๆ) วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 209 (ชั้น 2) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเวลา 13.15-16.30 น. อภิปรายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเปรียบเทียบ” (ศึกษากรณีเวเนซูเอล่า)
นำเสวนา-แลกเปลี่ยนโดย วิทยากร เชียงกูล มหาวิทยาลัยรังสิต

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันสังคมประชาธิปไตย (Social-Democracy ThinkTank)

 

ติดต่อสอบถาม เมธา มาสขาว 089-773-0527

 

กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก (Bangkok World Book Capital 2013)


ร่วมงานเสวนาในงานกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก (Bangkok World Book Capital 2013) กับรศ.วิทยากร เชียงกูล วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 18.00-19.00 น. สยามพารากอน ชั้น 5 

 
รูปภาพ

zslknfhtbcxx6xmthjfoy7e_b1rfcgbecpq4qrtmk-i.jpg


 
รูปภาพ

หนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


หนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 
รูปภาพ

zvi4lkzhqcdutahrsfrxjdr505h7v7geae8g4yikjgs.jpg


 
รูปภาพ

kb9xy9iuy0lpkw5iqklidtwumvdkazjnad_jtd5rodc.jpg


 
รูปภาพ

bcxr-mzdpfwozel6xq6epbaralcx5i42gfdg9osrbos.jpg


 
รูปภาพ

ภาพบรรยากาศเปิดตัวหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล


ภาพบรรยากาศเปิดตัวหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข รศ.วิทยากร เชียงกูล

 

งานเปิดตัวหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข


พบกันอ.วิทยากร เชียงกูล ในงานเปิดตัวหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศที่สันติสุข  เวลา 19.00-20.00 น. วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556 ที่เวทีเอเทรียม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 
ลิงก์

80 ปี ประชาธิปไตยไทย เราเรียนรู้อะไร?

24 มิถุนายนนี้ จะเป็นวันครบรอบปีที่ 80 ของการอภิวัฒน์ พ.ศ. 2475 จากราชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

 
ลิงก์

จะทำให้คนไทยทั้งประเทศฉลาดขึ้นได้อย่างไร

การจัดการการศึกษาของไทยยังไม่ได้ทำให้คนทั้งประเทศฉลาดอย่างรอบด้าน เพราะเน้นการสอนทักษะวิชาชีพแบบท่องจำ การสอนการเรียน