RSS

Category Archives: ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่

แนะนำหนังสือใหม่ ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่


ศาสตร์และศิลปะในการเป็นผู้นำในโลกยุคใหม่
บทคัดย่อ : การนำ/ภาวะการนำเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลอย่างสำคัญสำหรับพลเมืองทุกคนเกินกว่าที่จะปล่อยให้อยู่ในกำมือของชนชั้นนำคนกลุ่มน้อยได้ องค์กร ชุมชน ประเทศจะพัฒนาต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ สมดุล และยั่งยืนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ขึ้นอยู่กับพวกเราในฐานพลเมือง (ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศและผู้เสียภาษีเพื่อเป็นงบประมาณในการบริหารประเทศ) ที่จะสนใจศึกษาทำความเข้าใจเรื่องการนำ และการมีส่วนสร้างการนำแบบรวมหมู่ (ประชาธิปไตย) ที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ในระยะยาวอย่างแท้จริง
รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล
Code: 9786167056173

ซื้อได้ที่ สำันักพิมพ์สายธาร

 

ป้ายกำกับ: