RSS

Category Archives: หนังสือใหม่

แนะนำหนังสือใหม่:จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์


https://i2.wp.com/www.winyuchon.co.th/product/images/9789740451877.gif

สั่งซื้อได้ที่สำนักพิมพ์สายธาร

จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์
ผู้เขียน : วิทยากร เชียงกูล

หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษาเรื่องของ มูฮัมหมัด ยูนุส และธนาคารคนจน ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2549 ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ในสาขาย่อยอย่างน้อย 3 ประการ คือ ภาวะและบทบาทของผู้นำ, แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาสังคม และความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม อันเป็นเรื่องสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนส่วนใหญ่จะต้องแข่งขันกันและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา….