RSS

Category Archives: ีรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี2551-2552

รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี2551-2552


รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2551/2552 บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

รศ.วิทยากร เชียงกูล

 

ป้ายกำกับ:

ีรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี2551-2552


ขอเรียนเชิญทุกท่านแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนใจทั่วไป  เข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ  รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2551-2551 โดยท่านรศ.วิทยารกร เชียงกูล  คณบดีมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ซึ่งดำเนินการจัดงานโดยสภาการศึกษา  ณ  โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.เป็นต้นไป