RSS

Category Archives: ไม่ต้องเหลืองหรือแดง แต่คิดอย่างมีเหตุผลชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป

ไม่ต้องเหลืองหรือแดง แต่คิดอย่างมีเหตุผลชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป


ไม่ต้องเหลืองหรือแดง แต่คิดอย่างมีเหตุผลชัดเจนเป็นเรื่อง ๆ ไป

วิทยากร เชียงกูล

การคิดและแบ่งคนเป็นขั้วสุดโต่ง ว่าอยู่ข้างเสื้อเหลือง(พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย) หรือเสื้อแดง(นปช.) อยู่ข้างรัฐบาลประชาธิปัตย์หรือฝ่ายค้านเพื่อไทย เป็นการคิด/แบ่งพวกแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง แบบเชื่อด้วยอารมณ์/ศรัทธาซึ่งนำไปสู่อคติ การสรุปและการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ สังคมสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน รวมทั้งต้องรู้จักร่วมมือ, รู้จักประสานประโยชน์กันมากขึ้น ที่ไม่จำเป็นต้องคิด/แบ่งพวกแบบ 2 ขั้วสุดโต่งในทุกเรื่อง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: