RSS

Tag Archives: ความรัก

มองมุมใหม่ด้วยใจรัก:สังคมไทยต้องการหลักธรรมและความรัก


สังคมขณะนี้ ไม่มีใครมีความสุขนัก ทั้งกลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มตรงกลาง กลุ่มหลากสี ด้วยเรารู้สึกขาดหลักธรรม และความรักทำให้นึกถึงตอนที่มีผู้ถามพระเยซูคริสต์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด”

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ความรักช่วยให้คุณเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไร


วิทยากร เชียงกูล
เรียบเรียง    การศึกษาความเข้าใจเรื่องความรักและเรื่องชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยเรายังไม่ค่อยได้อ่านหรือศึกษากันเท่าที่ควร เพราะอาจคิดว่านี่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือไม่จำเป็นต้องศึกษา แต่นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมาก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

การผูกมัดใจเชิงจิตวิทยาของชีวิตแต่งงานแบบปิด


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง
การแต่งงานเป็นการทำสัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่แค่สัญญาทางกฏหมายศาสนาหรือประเพณี แต่ยังเป็นสัญญาทางจิตใจระหว่างสามีภรรยา สัญญาทางจิตใจดังกล่าวเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมกำหนดล่วงหน้าแล้ว เรามักปฏิบัติตัวตามแบบอย่างที่เราได้รับการสั่งสอนอบรมมา และมีความยืดหยุ่นแตกต่างไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน แต่ก็อยู่บนพื้นฐานความคิดในอดีตหรือจากกรอบของการแต่งงานแบบปิด ซึ่งเป็นแบบอย่างการแต่งงานที่ได้รับใช้สังคมตะวันตกมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษแล้วอยู่นั่นเอง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

จิตวิทยาชาวพุทธ โดย ลามะ เยชี


Lama Yeshe, A Glimpse of Buddhist Psychology (1998)
วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง
ศาสนาพุทธคือวิธีการในการควบคุมจิตใจที่ไร้วินัย เพื่อที่จะนำจิตใจให้พ้นทุกข์และนำไปสู่ความสุข ในขณะนี้ พวกเราล้วนมีจิตใจที่ไร้วินัย แต่ถ้าเราพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติของจิตใจให้ถูกต้อง เราจะเรียนรู้การควบคุมจิตใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเราจะสามารถปลดปล่อยความโง่เขลาทางอารมณ์ และความทุกข์ที่มันนำมาให้เราได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไร สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักจิตใจของคุณเอง และรู้ว่ามันทำงานอย่างไร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ความสุขขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นๆ


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

อารมณ์ความรู้สึกเรื่องความสุขนอกจากจะขึ้นอยู่กับการที่มนุษย์เราเปรียบเทียบประสบการณ์ดั้งเดิมของเรา ยังขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับความสำเร็จหรือ ภาพพจน์ของคนอื่นๆด้วย มนุษย์เราย่อมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอ เรารวยหรือจนแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบกับใคร เราเป็นคนทำอะไร ช้างุ่มง่ามหรือเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบกับใคร
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ความคาดหมายแบบโรแมนติคที่ไม่สมจริง


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

ในระยะแรกๆ คู่ครองจะมีความคิดว่าความรักจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ และทั้งคู่ก็มุ่งมัวกับการเอาใจใส่กันและกันจนไม่ได้มีเวลามาวิเคราะห์หาคำตอบ ว่าเขาทั้งสองกำลังจะทำอะไร และทำไมต้องทำเช่นนั้น กฎเกณฑ์ทางจิตวิทยา และกฎเกณฑ์ทางสังคมที่กำหนดวิถีชีวิตของเราไม่เคยถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์และประเมินค่า ซึ่งทีแท้จริงแล้วการกระทำต่างๆตามกฎเกณฑ์ของคู่ครองส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรผิด การถามคู่ครองว่าคุณควรจะแต่งตัวชุดไหน การต้องใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่สามีของคุณมากกว่าที่คุณต้องการ การที่คุณต้องเป็นฝ่ายล้างจานตลอด หรือการที่ต้องเลิกคบเพื่อนคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของทั้งคุณและคู่ของคุณ ถ้าหากว่าการกระทำนั้นมีเหตุผลที่เปิดเผย และเต็มไปด้วยความรับผิดชอบ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ตัวอย่างคู่แต่งงานแบบปิด


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

    กฎเกณฑ์ที่จะเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของคู่แต่งงานแบบปิดคือ ภรรยาเป็นฝ่ายทำครัวและงานบ้านอื่นๆ สามีช่วยเฉพาะงานช่างหรืองานที่คิดว่าเป็นงานของผู้ชาย ต่างฝ่ายต่างไม่มีความเป็นส่วนตัวและต่างฝ่ายต่างกำหนดชนิดของเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งควรคบ  จะไปไหนด้วยกันตลอดเวลา ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะสนุกด้วยหรือไม่ และในที่สุดต่างฝ่ายต่างก็จะลบล้างความปรารถนา และความสามารถในการงานและกิจกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง และสนับสนุนเฉพาะสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันในนามของความรัก เขาทั้งสองต่างบั่นทอนบุคลิกที่เป็นตัวของตัวเองของกันและกัน ทั้งที่สิ่งนั้นจะเป็นรากฐานของการเจริญงอกงามส่วนบุคคล และหากปราศจากซึ่งสิ่งนี้แล้วการแต่งงานใดๆ ก็จะอยู่ในสภาพชะงักงัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,