RSS

Tag Archives: จิตวิทยา

ความสุขเป็นกระบวนการมากกว่า จุดหมายปลายทาง


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

บันได 7 ขั้นไปสู่ความสุข (ความสามารถที่จะชื่นชมกับชีวิต)


Diane Swanbrow, The Paradox of Happiness, Psychology Today 7-8/1989.

1. ให้ความสำคัญอันดับแรกกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่คุณรัก เพราะนี่คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เศรษฐศาสตร์ของความสุข The Economics of Happiness


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

เป็นคนที่ควบคุมสิ่งต่างๆได้ (Personal Control): คนมีความสุขคือคนที่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่เลือกชะตาชีวิตของตนเองได้


การสำรวจประชากรทั่วประเทศสหรัฐฯ โดย แองกุส แคมป์เบล มหาวิทยาลัยมิชิแกน พบว่าคนที่มีความรู้สึกว่าเขาสามารถควบคุมชีวิตของเขาเองได้ จะจัดการกับตัวที่ทำให้เกิดความเครียดได้ดีกว่า และจะมีความรู้สึกในทางบวก หรือความพอใจในชีวิตมากกว่า

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนะนำหนังสือใหม่: Dictionary of Psychology and Self Development อธิบายศัพท์จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง


DICTIONARY of psychology and self DEVELOPMENT

อธิบายศัพท์ จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง

 

 ติดต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่

 สำนักพิมพ์สายธารวิญญชน

 

 

 

ป้ายกำกับ:

เป็นคนเปิดตัว (Extrovert) : คนมีความสุข คือ คนที่ชอบออกไปสังสรรค์กับคนอื่น


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

มองโลกในแง่ดี : คนทีความสุขคือคนที่มีความหวังเต็มเปี่ยม


คนที่มองโลกในแง่ดี คือ มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้แทบทุกอย่าง และถ้าทำอะไรใหม่ๆ ก็คาดว่าจะสำเร็จจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้าย คนที่มองโลกในแง่ดี คือ คนที่มองส่วนที่เป็นน้ำในแก้วที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งว่า ดีนะที่มีน้ำอยู่ครึ่งแก้ว ส่วนคนมองโลกในแง่ร้าย คือ คนที่มองเห็นส่วนที่ว่างเปล่าของแก้วแล้วคิดว่าทำไมมีน้ำแค่ครึ่งแก้ว

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,