RSS

Tag Archives: ฉันจึงมาหาความหมาย

ฉันจึงมาหาความหมาย พิมพ์ครั้งที่ 18


This slideshow requires JavaScript.


        ฉันจึงมาหาความหมาย พิมพ์ครั้งที่18 (ปรับปรุงใหม่) กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งรศ.วิทยากร เชียงกูล ส่งมาให้ด้วยตัวท่านเอง “ฉันจึงมาหาความหมาย”หนังสือซึ่งเป็นที่มาของการพานพบกับท่าน รศ.วิทยากร เชียงกูล ตัวเป็นๆ และหนังสือซึ่งเป็นที่มาของ “ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล”  

เริ่มเขียน blog และโพสต์เกี่ยวกับงานหนังสือที่ชื่นชอบ…จนกระทั่ง..ได้เจอกับท่าน รศ.วิทยากร เชียงกูล ตัวจริง…และได้มีชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล..ซึ่งท่าน รศ.วิทยากร เชียงกูล ได้ให้เกียรติกรุณาตั้งชื่อของชมรมฯให้แก่ดิฉัีน,เพื่อน และน้องๆ ในชมรมฯ ที่ชืนชอบผลงานของท่าน…หนังสือเล่มนี้ และหนังสือทุกประเภทให้คุณค่าแก่ชีวิตมากมายเพียงใด…ถ้าท่านสมาชิกสงสัย รึอยากอ่านและศึกษางานเขียนเล่มนี้อย่าลืมหาซื้ออ่านได้ที่แผงหนังสือใกล้บ้านท่านนะค่ะ …และท่านจะรู้ทำไม…ฉันจึงมาหาความหมาย..

 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/82598

https://witayakornclub.wordpress.com/ 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/82598

 

ป้ายกำกับ: , ,

วิเคราะห์สังคมไทย – ชีวิตและทัศนะของวิทยากร เชียงกูล


+ เท่าที่มองสภาพสังคมไทย เคยสรุปหรือเคยคิดว่าเป็นสังคมประเภทไหน อย่างที่เขาเคยถกเถียงกันเรื่องว่า ไทเป็นกึ่งศักดินากึ่งเมืองขึ้น หรือเป็นทุนนิยมไปแล้วตอนนั้น

ผมว่า มันเป็นทุนนิยมที่มีลักษณะเป็นบริวารนะ เราจะไปวิเคราะห์ว่าเป็นทุนนิยมแบบที่พัฒนาแล้วไม่ได้ ต้องมองว่ามีลักษณะบริวารหรือลักษณะที่เป็นเมืองขึ้นสมัยใหม่ลักษณะของทุนนิยมที่เป็นบริวาร รูปแบบในการเอาเปรียบชาวไร่ชาวนาทำได้หลายอย่าง ไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องทำให้ชาวไร่ชาวนาหมดตัวจนกระทั่งต้องเป็นแรงงานรับจ้างเสมอไป คือ อาจคงให้ชาวไร่ชาวนายังคงเป็นชาวไร่ชาวนาขนาดเล็กไว้ เพราะว่าความสัมพันธ์แบบนี้ได้ประโยชน์กับเจ้าของทุนและรัฐมากกว่า การขูดรีดก็ทำผ่านกลไกราคา ผ่านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านการกู้ยืมได้กำไรจากดอกเบี้ย ผ่านภาษี ผ่านอะไรต่างๆแทน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

ชีวิตและทัศนะของวิทยากร เชียงกูล


ตัดทอนเรียบเรียงขึ้นใหม่จากคำสัมภาษณ์ของคณะวิจัยจากจุฬาฯ เรื่อง “ประชาธิปไตยจากคำบอกเล่า” โครงการของอาจารย์กนก วงศ์ตระหง่าน ผู้สัมภาษณ์มี 3 คน เป็นนักกิจกรรมรุ่น 14 ตุลาคม หรือหลังจากนั้น บรรยากาศจึงเป็นการคุยกันใช้เวลาหลายชั่วโมง คำสัมภาษณ์ทำไว้ราวปลายปี 2524 หรือต้นปี 2525 นำมาแก้ไขและเรียบเรียงใหม่เดือนสิงหาคม 2533)

ภูมิหลัง

+ ขอทราบประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัว ชีวิต ตอนเรียนหนังสือ แล้วก็ตอนที่อยู่มหาวิทยาลัย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

ชีวิตและทัศนะของวิทยากร เชียงกูล – การพัฒนาและปัญหา


+ ในฐานะที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจมาตลอด มีความเห็นเกี่ยวกับทางด้านแผนฯ 5 ในปัจจุบันนี้อย่างไร

ผมว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ นี่นะ มันไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่า เพราะว่า สภาพัฒนาฯจริงๆฯ แล้วไม่ได้ควบคุมชี้นำได้จริง เสร็จแล้วก็ปล่อยให้ข้าราชการตามกระทรวง จังหวัด อำเภอ ตำบลที่มีอยู่เดิมทำ ถึงจะเสนอดีอย่างไรก็ตามที มันไม่ค่อยได้ผล แต่ว่าแผนฯ 5 มันก็มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น เน้นอำเภอยากจน  แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังทุ่มเทเงินส่วนใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตน่ะ ไปสร้างชลประทาน สร้างอะไรต่างๆขึ้นมา แต่ไม่ได้แก้โครงสร้าง คือ  เขาคิดว่าเขาแก้โครงสร้าง เขาวิจารณ์ตัวเองนะว่า พัฒนาที่ผ่านมานี้ล้มเหลว คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลประโยชน์ เราจะต้องแก้ไขอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ เขาพูดจาดีมากเลยจุดหมายของเขาน่ะ (หัวเราะ) แต่วิธีการ พอไปอ่านวิธีการแล้ว ไม่เห็นว่าที่เขาเสนอออกมาจะไปบรรลุจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการได้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

วรรณกรรม ช่วงก่อน 14 ตุลาคม


วิทยากร เชียงกูล

บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนถึงวรรณกรรมช่วงปี 2506-2516 ในลักษณะบันทึกความทรงจำจากประสบการณ์การเป็นนักอ่าน นักเขียน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นหลัก ผู้เขียนเขียนบทความนี้ขึ้น ขณะที่ศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศเนเธอแลนด์ และไม่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปี พ.ศ.มากนัก แต่ก็หวังว่าข้อเขียนจากความทรงจำในลักษณะนี้จะเป็นภาพคร่าวๆ ที่พอจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจและมีเวลาค้นคว้าได้ทำงานต่อไปภายหลังได้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

ปัญหาของชาวนา – ชีวิตและทัศนะของวิทยากร เชียงกูล


+ ในช่วงปี 2516 – 2519 ที่ชาวนาเข้าประท้วงในกรุงเทพฯ มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง แล้วในฐานะที่เคยเขียนเรื่องปัญหาเกี่ยวกับชาวนา เรื่องทางออกของชาวนา ปัญหาพื้นฐานของชาวนา คิดว่าปัญหาจริงๆของชาวนาเกิดขึ้นจากอะไร จะแก้ไขตรงจุดไหนบ้าง

ผมเขียนหนังสือเป็นเล่มไว้แล้วนะ (หัวเราะ) ผมว่าปัญหาหลักคือ เสียเปรียบนั่นแหละ ปัญหาคือ เขาทำงานแล้วถูกเอาเปรียบในหลายด้าน ด้านราคาพืชผลที่ขายได้ ด้านต้องเป็นหนี้สิน เสียดอกเบี้ย เสียภาษีพรีเมี่ยมข้าว อะไรต่างๆ สรุปคือ แล้วสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เอาเปรียบพวกชาวนา สังคมมีการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ผลผลิตประชาชาติต่อปีเพิ่มสูงขึ้นจริง แต่ความมั่งคั่งเหล่านี้มันไม่ได้กระจายกลับสู่คนส่วนใหญ่ ทั้งที่ประเทศเราส่งพืชพลเป็นสินค้าออกปีละมากๆ เป็นประเทศด้อยพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถส่งอาหารได้ ประเทศด้อยพัฒนาส่วนใหญ่มีอาหารไม่พอกิน มีประมาณ 6 ประเทศแค่นั้นเองในหมู่ประเทศด้อยพัฒนาที่มีอาหารเหลือกินส่งไปขายได้ ทางแก้ต้องให้ชาวนาเขามีสิทธิมีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วย ไม่ใช่แค่สิทธิเลือกตั้งคนอื่นไปเป็นผู้แทนตน ผมคิดว่าต้องรวมตัวเป็นสหกรณ์ทุกระดับเลยนะ รวมทั้งสหกรณ์ส่งออกได้ด้วย คือ ตัดพ่อค้าคนกลางให้เหลือน้อยที่สุด ให้เขาสามารถส่งออกข้าวได้เอง เพื่อทำกำไรต่างๆ จะได้ปันส่วนกัน แต่ปัจจุบันสหกรณ์เติบโตไม่ได้ เพราะว่าสู้พ่อค้าไม่ได้ เสร็จแล้วสหกรณ์เล็กๆ ไม่รู้จะไปขายให้ใครต้องไปขายให้พ่อค้าอยู่ดี ถูกพ่อค้ากดราคาอยู่ดี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,

ชีวิตการเป็นนักเขียน นักหนังสือพิมพ์และทัศนะต่อขบวนการนักศึกษาของวิทยากร เชียงกูล


+ แล้วตอน 14 ตุลาฯนั้นทำทำหนังสืออยู่ใช่ไหม

พอผมออกจากธรรมศาสตร์ เดือนเมษายน 2512 ผมไปอยู่ไทยวัฒนาพานิช ไปทำหนังสือ ชัยพฤกษ์ฉบับนักศึกษาประชาชนกับพี่ อนุช อาภาภิรม เขาบอกฝากคนให้มาตามตัวผม เขาได้ยินได้เห็นผลงานของผมบ้างแล้ว และกำลังมองๆหาคนอยู่เหมือนกัน (หัวเราะ)

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , ,