RSS

Tag Archives: ชมรมศึกษาผลงานวิทย

คุณทักษิณและเราควรเรียนรู้อะไร


คุณทักษิณและเราควรเรียนรู้อะไร  โดย : วิทยากร เชียงกูล

คุณทักษิณกำลังทุกข์ ทั้งที่เขาร่ำรวยมหาศาล เขาทำให้คนไทยเป็นทุกข์ไปกับความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง ที่รุนแรงและยืดเยื้อ

และไม่เห็นทางออกในแง่ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ปัญหา คือ เขาจะฉลาดพอที่จะเรียนรู้สาเหตุที่แท้จริง และหาทางดับทุกข์ทั้งของตัวเขาและคนไทยอื่นๆ ได้หรือไม่
เขาเป็นคนเอาการเอางาน ฉลาด เก่ง แต่เขาทะเยอทะยาน และยึดติดอยู่กับตัวเองมากเกินไป เขารู้หลายอย่าง แต่ไม่รู้จักวิเคราะห์ตัวเอง (โดยเฉพาะเรื่องข้อจำกัด) และธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างแท้จริง เขาทำคนไทยจำนวนมากหลงเชื่อ ศรัทธาในตัวเขาและแนวคิดความลุ่มหลงในการแสวงหาอำนาจและความมั่งคั่งทางวัตถุ ว่านั้นคือความสำเร็จ คือ ความสุขที่ทุกคนอยากได้ แต่เขามองไม่เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวก่อปัญหาความแตกแยก ความยากจน ปัญหาสังคม และวิกฤติสิ่งแวดล้อมให้สังคมไทยมากขนาดไหน
เมื่อคุณทักษิณพูดเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ต่อให้ผมตายไป ผมก็จะไม่มีวันเรียนรู้คำว่าแพ้เป็นอันขาด คนหลายคนยกย่องว่าเขาเป็นนักสู้ใจเด็ดที่ไม่มีวันยอมแพ้ใคร แต่เขาจะเอาชนะใคร เอาชนะอะไร เขาจะเอาสิ่งที่เขาเรียกชนะไปทำอะไร คนรุ่นหกสิบกว่าอย่างคุณทักษิณและพวกเราหลายคน อย่างเก่งก็คงอยู่ได้อีกไม่เกิน 20-30 ปี เมื่อเราจากไป ทุกสิ่งก็ไม่ได้มีความหมายสำหรับเราแต่ละคนอีกต่อไป แต่ผลกระทบต่อคนอื่นยังไม่จบ
คุณทักษิณเชื่อมั่นว่าเขาจะทำให้ประเทศไทยและคนไทยร่ำรวย มั่งคั่งขึ้นได้ด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามกลไกตลาดของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งคงเพราะเขาประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งส่วนตัวได้ แต่เขามองแต่ด้านบวกของความมั่งคั่งทางวัตถุ หรือเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เขามองไม่เห็นว่าลัทธิบูชาเงินเหมือนพระเจ้านั้น นำไปสู่ความเสื่อมลง การทำลายล้างธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ของเราทั้งหมด การทำลายล้างความเข้มแข็งความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งการบ่อนทำลายวัฒนธรรมความคิดความเชื่อแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คิดถึงชุมชนหรือส่วนรวมมากกว่าผลกำไรส่วนตน
คุณทักษิณมองไม่เห็น ความโลภ โกรธ หลง ความเคร่งเครียด และความทุกข์ ที่เพิ่มขึ้น เพราะผลของนโยบายการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาความเติบโตทางวัตถุแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ที่คนมือยาวมีโอกาสชนะได้มากกว่าเสมอ อย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเขาหลงผิดข้อแรก ว่าเงินคือความสำเร็จก็นำไปสู่การหลงผิดข้อสอง ว่าใช้วิธีอะไรก็ได้ขอให้รวยขอให้ชนะเป็นใช้ได้ ผลลัพธ์ คือ ความถูกต้อง วิธีการไม่สำคัญ เขาจึงมองเรื่องการใช้การเอาเปรียบ การโกง การหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเอาชนะทั้งทางธุรกิจและการเมือง ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ทำกัน แต่เขาทำได้เก่งกว่าคนอื่น เขาจึงชนะ และเขาอ้างต่อไปว่าการชนะคือความถูกต้องชอบธรรม
นี่คือ การมองปรากฏการณ์ระยะสั้นๆ อย่างหลงผิด จริง  แล้วเศรษฐกิจไทยโตแบบกลวงๆ และจะมีปัญหามากขึ้นในขั้นต่อไป ที่มนุษย์วิวัฒนาการได้สูงกว่าสัตว์อื่น สังคมมนุษย์บางแห่งเจริญงอกงามได้กว่าบางแห่ง เพราะพวกเขาเคารพหลักจริยธรรม และการร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อประโยชน์ตนเองสุดโต่งอย่างที่คุณทักษิณเข้าใจ
เมื่อมีคนชนะ ก็จะมีคนส่วนหนึ่งแพ้ ที่คุณทักษิณอ้างว่าเขาจะทำให้คนไทยทุกคนชนะหรือรวยร่วมกันได้ เป็นเพียงโวหารคำโฆษณาชวนเชื่อ ขนาด สหรัฐและยุโรปใต้ ที่ร่ำรวยยังมีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย คนว่างงานมาก มีคนจนที่เดือดร้อนมาก นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเทคนิคในการบริหารจัดการธนาคารการเรื่องการเงินผิดพลาด แต่เป็น ปัญหาจากโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาด ที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล สร้างความขัดแย้งภายในตัวระบบเอง ผลผลิตล้นเกินเพราะนายทุนต้องการกำไรมาก แต่แรงงานขาดอำนาจซื้อ เพราะนายทุนกดค่าแรงไว้ ผลผลิตจึงขายไม่ออก
การที่รัฐบาลและกองเงินทุนระหว่างประเทศระดมอุดหนุนเงินทุนเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปใต้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแบบให้ออกซิเจนเพื่อให้คนป่วยมีอายุยาวไปอีกหน่อยเท่านั้น ทางแก้ไขที่แท้จริงของวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ คือ ต้องผ่าตัดระบบทุนนิยม ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบ รวมทั้งระบบธนาคารการเงินให้เป็นของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าเพื่อนายทุนนายธนาคารส่วนน้อยอย่างที่ผ่านมา
โลกนี้มีทรัพยากรจำกัด และเสื่อมสลายร่อยหรอ การบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและทำลายระบบนิเวศและสังคมวัฒนธรรม เป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ต้องการแนวคิดและการ พัฒนาแบบใหม่ที่ต้องเน้นเรื่องการผลิตการบริโภคอย่างพอเพียงที่จำเป็น การกระจายอย่างเป็นธรรม และการพัฒนาที่ลดการทำให้โลกร้อน ไม่ใช่การเพิ่มการเติบโตและการบริโภคทางวัตถุ ซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาทั้งวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤติสิ่งแวดล้อม
แต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนตัวและเชื่อมั่นในตัวเองสูงอย่างคุณทักษิณ จะสามารถมองเห็นทางเลือกอื่น มองเห็นคนอื่น นอกจาก ตัวกู ของกู ความเชื่อมั่นและแนวทางของกู ได้ละหรือ คนเราจะต้องฉลาดมาก มีวุฒิภาวะมาก จึงจะ วิเคราะห์ตัวเองทั้งด้านบวกและด้านลบ มองเห็นทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดของตัวเองได้ คนส่วนใหญ่จะหลงยึดติดว่าตัวเองถูกแล้ว ดีแล้ว คนอื่นผิด และมักมองไปในทางเดียว เห็นแต่เส้นทางเดียว จนไม่อาจมองเห็นทางเลือกอื่นๆ ในชีวิตและสังคมได้
ถ้าคุณทักษิณเก่งจริง ฉลาดจริง เขาควรเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุด คือ ตัวเขาเอง ให้ได้ก่อน เลิกหลงใหลความมั่งคั่ง ร่ำรวย เลิกเชื่อว่าใช้วิธีการอะไรก็ได้ขอให้ร่ำรวยเป็นถูกต้อง เพราะที่จริงแล้ว ความมั่งคั่งร่ำรวย อำนาจ การมีคนยกย่องทั้งหลาย ล้วนเป็นเรื่องจอมปลอมฉาบฉวย เป็นอนิจจัง เป็นทุกข์ และย่อมเสื่อมสลายไป ถ้าคุณทักษิณรู้จักปล่อยวาง และคิดใหม่ได้ว่า ความร่ำรวยทางวัตถุก็ดี อำนาจก็ดี ไม่ได้ทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขสงบขึ้นอย่างแท้จริงเลย ทั้งคุณทักษิณ ยังทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศปั่นป่วน ผู้คนโกรธเกลียดกัน ฆ่าฟันกัน ทะเลาะกัน ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ การบริหารล้มเหลว คนเป็นทุกข์ เพราะผลจากการที่คนกลุ่มหนึ่งถือข้างและต่อต้านคุณอีกด้วย
ถ้าคุณทักษิณฉลาดและคิดใหม่ได้จริง ปล่อยวางความเชื่อผิดๆ ของตัวเองเสียได้ เลิกเล่นการเมืองโดยสิ้นเชิง สละทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้กับมูลนิธิเพื่อสังคมแบบบิล เกตส์ทำ คุณจะทำให้ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมชาติมีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากกว่านี้ คุณคงต้องเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือประเภททำอย่างไรจะชนะหรือทำกำไรสูงสุด ไปอ่านหนังสือธรรมะ ปรัชญา ธรรมชาติ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณจึงจะคิดอะไรที่ใหม่ไปกว่าที่คุณคิดในเวลานี้ได้ (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา พิมพ์รายงานสภาวะการศึกษาของไทย ปี  2552-2553 ออกมาแล้ว ผู้สนใจขอไปได้ที่สภาการศึกษา หรือเปิดดูจากเว็บไซต์ ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล http://witayakornclub.wordpress.com)

 

ป้ายกำกับ: ,

จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร


จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ปัญหาหลักของประเทศไทย ถูกกำหนดโดยระบบทางเศรษฐกิจการเมืองมากกว่า โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ

ปัญหาใหญ่ที่สุด คือ ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำคอร์รัปชัน และประเทศมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้อีก เนื่องจากยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และการแบ่งแนวคิดทางการเมืองเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ


รศ.วิทยากร เชียงกูล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต คอลัมน์ “ปฏิรูปประเทศไทย แบบไหน อย่างไร”

ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ

เราควรพัฒนาคนไทยส่วนใหญ่ให้เป็นคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทั้งตนเอง องค์กร ชุมชนและประเทศมากกว่าปัจจุบันหลายเท่า เนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง “ความรู้ข้อมูลข่าวสาร” คือปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรและทุน การส่งเสริม ให้คนไทย มีจิตใจแบบนักวิชาการ (รักการเรียนรู้) และทำงานแบบนักวิชาการ (ค้นคว้า,วิจัย พิสูจน์ด้วยข้อมูลหลักฐานเหตุผลยืนยันได้อย่างเป็นระบบ) จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เป็นธรรมและยั่งยืนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

Clip video ประธานชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ไปร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ


ประธานชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ไปร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 14 เมื่อ 25 ต.ค.2552 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติื์ กทม.

 

ป้ายกำกับ: ,

ภาพถ่าย ประธานชมรมศึกษาผลงานฯ เยี่ยมซุ้มชมรมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต


wit club photo

wit club photo

wit club photo

wit club photo

คุณนิด ขนิษฐา ศิริพล เยี่ยมซุ้มชมรมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตที่สะพานมัฆวาน 2 สค.2551 ข้างเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งได้พบเจอน้องนักศึกษา ม.รังสิตที่ไปออกค่ายผ้าป่าหนังสือที่สุรินทร์ด้วย ซึ่งซุ้มนี้ มาขายเสื้อ “ฉันจึงมาหาความหมาย” และหนังสือเล่มล่าสุดของ วิทยากร เชียงกูล เรื่องการเมืองใหม่

 

ป้ายกำกับ: , ,

บันทึกขอบคุณ (สำเนาจาก gotoknow)


08.26 น.ได้รับโทรศัพท์จาก พี่พนัส ด้วยน้ำเสียงอันเกรงว่าจะปลุกน้องจากนิทราหรือไม่..แต่เปล่าเลยหนูนิดกำลังน ั่งเช็ครายละเอียดจะมาที่ร้านเน็ท มาบันทึกโพสต์งานลงใน G2K  และได้รับแจ้งว่า “อ้ายลงขอบคุณ  (ขอบคุณในทุก ๆ ชีวิต และ G2K อันเนื่องมาจากการเติมเต็มผ้าป่าหนังสือ ฯ) ใน โกทูโนแล้วเด้อนิด ว่าจะให้นิดลงก่อนแต่ก็ย่านว่าจะซ่าไปอ้ายกะเลยลงก่อนไปแล้วเด้อ…..”

เวลานั้น…ที่พี่พนัสกำลังเขียนขอบคุณ G2K  หนูนิดก็หลับกรนสนั่นแล้วค่ะ ด้วยสังขาลของกระดูกที่เสือมและความเหนื่อยล้าของร่างกาย จากต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยความกังวล และความเครียดต่างๆ มากมายเกี่ยวกับงานโครงผ้าป่าหนังสือที่เด็กรักป่า ที่ร่วมกับโครงการสายธารปัญญาความรู้สู่เด็กและเยาวชน ของมมส. จะออกมาเป็นอย่างไร ตัวของพี่พนัสคงมอบภาพออกหมดแล้วด้วยความชำนาญ แต่ตัวหนูนิดเพิ่งเป็นก้าวแรกที่เริ่มสัมผัส  ซึ่งแตกต่างจากชีวิตและการทำงานโดยสิ้นเชิง

แต่

เมื่อวันเวลาเดินทางมาถึง วันที่ 27-28 มิถุนายน  งานโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า ของชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล และโครงการสายธารปัญญาความรู้สู่เด็กและเยาวชน  ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมาย  ซึ่งตัวหนูนิดเองรู้สึกดีใจ ตื้นตัน ใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ขออนุญาติเอ่ยความประทับใจจากชมรมหมอลำ  ซึ่งน้องๆทุกคนใช้ “ใจ” จริงๆ เดินลำขอรับเงินบริจาค ได้ฟังได้อ่านแล้วน้ำตาจะไหลออกมา บรรยายไม่ถูกจริงๆค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าชมรมอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่มีบทบาทหรือไม่มีความสำคัญนะค่ะ ทุกคนพี่หนูนิดบอกได้เลยว่าเก่งมากน่ารักมากๆ น้องๆทุกคนใช้ ความรัก ความศรัทธา จากบุคคลที่น้องๆ กล่าวเรียกกันเล่นว่า “บอส” (พี่พนัส) สะท้อนออกมาเป็นผลงานที่ขอยกย่องว่าสุดยอดจริงๆ ค่ะ

และงานโครงการผ้าป่าหนังสือฯ+งานโครงการสายธารปัญญาความรู้สู่เด็กและเยา วชน จะสำเร็จได้ด้วยตัวเองไม่ได้  ทุกฝ่ายต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย  และฝ่ายที่จะกล่าวถึงๆ และ

ขอขอ บคุณทุกน้ำใจอย่างมากมายมหาศาล คือ พี่ๆน้องๆ ใน บ้านหลังนี้บ้านแห่งความรู้ บ้านแห่งปัญญาและบ้านแห่งความรัก นั่นคือ  บ้าน G2K  จากทั้งที่เอ่ยถึงและไม่ได้เอ่ย ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาพักพิง อาศัย

ขอบคุณทุกความรู้สึกที่ส่งเสียงมาตามสายโทรศัพท์พร้อมมอบเงินบริจาคผ่านบัญชี พี่หมู  ผู้น่ารัก

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าผ่านพบและทักทายอย่างอบอุ่น เช่น พี่กัตจัง และผองเพื่อน

ขอบคุณที่ให้มีวันนี้วันแห่งความฝันในความคำนึงตลอดของการมีชีวิตอยู่ พี่พนัส น้องสายลม (มะเดี่ยว) และ น้องจากมมส.  ม.ราชภัฏบุรีรัมย์  ม.ราชภัฎสุรินทร์ และอื่นใดถ้าไม่มีเธอผ ู้นี้หนูนิดคงจะไม่ได้มาถึงซึ่งฝัน เพราะกำลังใจในการสู้ไม่ถอย ก็คือเธอ เธอเป็นเหมือนเทียนนำทางชีวิต เหมือนตำราเหมือนหนังสือที่คอยเคือนคนให้สำนึกรู้ค่าของความเป็นคนที่เกิดมา ในโลกนี้มีสิ่งใดบ้างที่เราทำ..เพื่อใคร..เธอผู้นั้นคือ พี่หน่อย เด็กรักป่า

ขอบคุณทุกๆความรู้สึกหลากหลายทั้งท ี่ผ่านเจอและได้ยิน ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในแต่ละก้าวย่าง ซึ่งหนูนิดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการเรียนรู้ในชีวิตเรียนรู้ทุกความรู้ส ึก

แ ละสุดท้ายขอขอบคุณด้วยหัวใจ ก็คือกำลังแรงใจทั้งหมดในหัวใจในความคำนึง ที่มีให้ตลอดมาตั้งแต่ครั้งแรกในการผ่านพบมารู้จัก และไม่ใช่แค่เพียงทักทาย และผ่านเลยไป ยังคงดำเนินอยู่บนเส้นทางของคนเคียงข้าง เพื่อคอยเติมแรงให้สร้างฝันตลอดมา คุณบอน กาฬสินธุ์

ด้วยความรัก

ขนิษฐา  ศิริพล

ประธานชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

ที่มา http://gotoknow.org/blog/myself/191140

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ประมวลภาพ slide ทั้งหมดจากงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า 27-28 มิ.ย.2551


จากการที่ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม โครงการผ่าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าขึ้น แม้ว่าอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายขั้นตอนอยู่บ้าง
แต่จากการร่วมแรงร่วมใจเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้เมื่อกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้นลง ทุกฝ่ายต่างพึงพอใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงาน และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
เดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางของแต่ละคณะด้วยความรู้สึกดีๆกลับไป หลายคนตั้งใจที่จะกลับมาสานต่องานนี้ ในโอกาสต่อไป

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทางชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล จึงได้ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด ในรูปแบบของ slide รวม 450 ภาพ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 27 มิ.ย.2551 จนถึงเสร็จสิ้นงาน
เริ่มจากการเดินทางตามทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ามาช่วยงาน ร่วมกิจกรรมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ป้ายกำกับ: , , ,