RSS

Tag Archives: ถ้าการทำงานวิจัยถูกเก็บภาษี 30% ต่อไปใครจะอยากทำงานวิจัย

คุณมีความคิดเห็นอย่างไร? ถ้าการทำงานวิจัยถูกเก็บภาษี 30% ต่อไปใครจะอยากทำงานวิจัย


ถ้าการทำงานวิจัยถูกเก็บภาษี 30% ต่อไปใครจะอยากทำงานวิจัย

วิทยากร เชียงกูล

ประเทศไทยมีนักวิจัยและผลงานวิจัย (รวมทั้งผลงานวิชาการ) น้อยมาก จนทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าประเทศอื่น ๆ อยู่แล้ว ถ้าระบบการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลของเราคิดเก็บภาษีรายได้นักวิจัยในอัตราสูงมากอย่างไม่ยืดหยุ่น จะยิ่งทำให้คนอยากทำงานวิจัยน้อยลง และเมื่อไหร่งานวิจัยและงานวิชาการของเราจะเจริญเติบโตกับเขาได้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: