RSS

Tag Archives: ภาพถ่าย

ประมวลภาพ slide ทั้งหมดจากงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า 27-28 มิ.ย.2551


จากการที่ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ได้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจกันจัดกิจกรรม โครงการผ่าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าขึ้น แม้ว่าอาจจะพบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในหลายขั้นตอนอยู่บ้าง
แต่จากการร่วมแรงร่วมใจเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ทำให้เมื่อกิจกรรมต่างๆ เสร็จสิ้นลง ทุกฝ่ายต่างพึงพอใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงาน และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน
เดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางของแต่ละคณะด้วยความรู้สึกดีๆกลับไป หลายคนตั้งใจที่จะกลับมาสานต่องานนี้ ในโอกาสต่อไป

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทางชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล จึงได้ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด ในรูปแบบของ slide รวม 450 ภาพ ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 27 มิ.ย.2551 จนถึงเสร็จสิ้นงาน
เริ่มจากการเดินทางตามทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ามาช่วยงาน ร่วมกิจกรรมกับทีมงานจากมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพนิ่ง กิจกรรมงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า 28 มิ.ย.51 (album 1)


รวมภาพถ่ายในรูปแบบภาพนิ่ง สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการชมภาพในแบบ slide.com ซึ่งอาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมด หรือ script ไม่ทำงาน / error

photo witayakornclub

photo witayakornclub

photo witayakornclub

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ภาพบรรยากาศสีสัน ก่อนถึงวันทอดผ้าป่าหนังสือ


รวมภาพถ่ายบรรยากาศน่ารักๆในช่วงการไปสำรวจพื้นที่ของทีมงานจัดทำโครงการผ้าป่าหนังสือ ก่อนที่จะถึงวันงานทอดผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่าในวันที่ 28 มิ.ย.2551 นำมาฝากกันครับ

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

การประชุมคณะทำงานโครงการผ้าป่าหนังสือ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

บรรยากาศการไปเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสลงพันธุ์

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

[mblog photo]

 

ป้ายกำกับ: , ,

ภาพบรรยากาศเยี่ยมบ้านพักของ อ.วิทยากร เชียงกูล เมื่อ 21 มิ.ย.2551


คุณนิด แห่งชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้แวะไปเยี่ยม อ.วิทยากร ที่บ้านพักใน ซอยประชาชื่นนนทบุรี ซอย 5 เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการผ้าป่าหนังสือ
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มิ.ย.2551 ที่ผ่านมา ดังภาพบรรยากาศที่นำมาฝากกัน

[photo]

สรุปสถานการณ์ล่าสุดให้ฟัง

[photo]

ให้ชมภาพถ่ายสถานที่พัก จากมือถือที่ถ่ายไว้

[photo]

[photo]

[photo]

บรรยากาศที่ร่มรื่นบริเวณบ้านพัก ที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นบ้านพักอีกแห่งหนึ่ง นอกจากบ้านพักที่บ้านสวนที่เป็นที่พักส่วนตัวของ อ.วิทยากร และครอบครัวของท่าน

[photo]

[photo]

[photo]

[photo]

[photo]

[photo]

[photo]

 

ป้ายกำกับ: , , , ,