RSS

Tag Archives: รศ.วิทยากร เชียงกูล

มองสังคมไทยผ่านหนังสือ “ฉันจึงมาหาความหมาย”


มองสังคมไทยผ่านหนังสือ “ฉันจึงมาหาความหมาย”

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

“ฉันจึงมาหาความหมาย” คือ ชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้น บทละครสั้น และบทกวี ของผู้เขียน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ 41 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2514)

และพิมพ์ครั้งที่ 18 โดยสำนักพิมพ์สามัญชน เมื่อเร็วๆ นี้ ฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดได้รวมเรื่องแต่งยุคหลังจากผู้เขียนจบมหาวิทยาลัยแล้ว (2512-2527) และเคยพิมพ์เป็นเล่มต่างหากชื่อ “ฝันของเด็กชาวนา” ไว้ด้วย เพราะเห็นว่าเป็นงานต่อเนื่องกัน และการแสวงหาความหมายเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่เฉพาะช่วงการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

คุณทักษิณและเราควรเรียนรู้อะไร


คุณทักษิณและเราควรเรียนรู้อะไร  โดย : วิทยากร เชียงกูล

คุณทักษิณกำลังทุกข์ ทั้งที่เขาร่ำรวยมหาศาล เขาทำให้คนไทยเป็นทุกข์ไปกับความขัดแย้งแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง ที่รุนแรงและยืดเยื้อ

และไม่เห็นทางออกในแง่ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ปัญหา คือ เขาจะฉลาดพอที่จะเรียนรู้สาเหตุที่แท้จริง และหาทางดับทุกข์ทั้งของตัวเขาและคนไทยอื่นๆ ได้หรือไม่
เขาเป็นคนเอาการเอางาน ฉลาด เก่ง แต่เขาทะเยอทะยาน และยึดติดอยู่กับตัวเองมากเกินไป เขารู้หลายอย่าง แต่ไม่รู้จักวิเคราะห์ตัวเอง (โดยเฉพาะเรื่องข้อจำกัด) และธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างแท้จริง เขาทำคนไทยจำนวนมากหลงเชื่อ ศรัทธาในตัวเขาและแนวคิดความลุ่มหลงในการแสวงหาอำนาจและความมั่งคั่งทางวัตถุ ว่านั้นคือความสำเร็จ คือ ความสุขที่ทุกคนอยากได้ แต่เขามองไม่เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวก่อปัญหาความแตกแยก ความยากจน ปัญหาสังคม และวิกฤติสิ่งแวดล้อมให้สังคมไทยมากขนาดไหน
เมื่อคุณทักษิณพูดเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ต่อให้ผมตายไป ผมก็จะไม่มีวันเรียนรู้คำว่าแพ้เป็นอันขาด คนหลายคนยกย่องว่าเขาเป็นนักสู้ใจเด็ดที่ไม่มีวันยอมแพ้ใคร แต่เขาจะเอาชนะใคร เอาชนะอะไร เขาจะเอาสิ่งที่เขาเรียกชนะไปทำอะไร คนรุ่นหกสิบกว่าอย่างคุณทักษิณและพวกเราหลายคน อย่างเก่งก็คงอยู่ได้อีกไม่เกิน 20-30 ปี เมื่อเราจากไป ทุกสิ่งก็ไม่ได้มีความหมายสำหรับเราแต่ละคนอีกต่อไป แต่ผลกระทบต่อคนอื่นยังไม่จบ
คุณทักษิณเชื่อมั่นว่าเขาจะทำให้ประเทศไทยและคนไทยร่ำรวย มั่งคั่งขึ้นได้ด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันตามกลไกตลาดของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ส่วนหนึ่งคงเพราะเขาประสบความสำเร็จในการสร้างความมั่งคั่งส่วนตัวได้ แต่เขามองแต่ด้านบวกของความมั่งคั่งทางวัตถุ หรือเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เขามองไม่เห็นว่าลัทธิบูชาเงินเหมือนพระเจ้านั้น นำไปสู่ความเสื่อมลง การทำลายล้างธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ของเราทั้งหมด การทำลายล้างความเข้มแข็งความอบอุ่นของครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งการบ่อนทำลายวัฒนธรรมความคิดความเชื่อแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ คิดถึงชุมชนหรือส่วนรวมมากกว่าผลกำไรส่วนตน
คุณทักษิณมองไม่เห็น ความโลภ โกรธ หลง ความเคร่งเครียด และความทุกข์ ที่เพิ่มขึ้น เพราะผลของนโยบายการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาความเติบโตทางวัตถุแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ที่คนมือยาวมีโอกาสชนะได้มากกว่าเสมอ อย่างไม่เป็นธรรม เมื่อเขาหลงผิดข้อแรก ว่าเงินคือความสำเร็จก็นำไปสู่การหลงผิดข้อสอง ว่าใช้วิธีอะไรก็ได้ขอให้รวยขอให้ชนะเป็นใช้ได้ ผลลัพธ์ คือ ความถูกต้อง วิธีการไม่สำคัญ เขาจึงมองเรื่องการใช้การเอาเปรียบ การโกง การหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเอาชนะทั้งทางธุรกิจและการเมือง ว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ทำกัน แต่เขาทำได้เก่งกว่าคนอื่น เขาจึงชนะ และเขาอ้างต่อไปว่าการชนะคือความถูกต้องชอบธรรม
นี่คือ การมองปรากฏการณ์ระยะสั้นๆ อย่างหลงผิด จริง  แล้วเศรษฐกิจไทยโตแบบกลวงๆ และจะมีปัญหามากขึ้นในขั้นต่อไป ที่มนุษย์วิวัฒนาการได้สูงกว่าสัตว์อื่น สังคมมนุษย์บางแห่งเจริญงอกงามได้กว่าบางแห่ง เพราะพวกเขาเคารพหลักจริยธรรม และการร่วมมือกันเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อประโยชน์ตนเองสุดโต่งอย่างที่คุณทักษิณเข้าใจ
เมื่อมีคนชนะ ก็จะมีคนส่วนหนึ่งแพ้ ที่คุณทักษิณอ้างว่าเขาจะทำให้คนไทยทุกคนชนะหรือรวยร่วมกันได้ เป็นเพียงโวหารคำโฆษณาชวนเชื่อ ขนาด สหรัฐและยุโรปใต้ ที่ร่ำรวยยังมีปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย คนว่างงานมาก มีคนจนที่เดือดร้อนมาก นี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเทคนิคในการบริหารจัดการธนาคารการเรื่องการเงินผิดพลาด แต่เป็น ปัญหาจากโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาด ที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล สร้างความขัดแย้งภายในตัวระบบเอง ผลผลิตล้นเกินเพราะนายทุนต้องการกำไรมาก แต่แรงงานขาดอำนาจซื้อ เพราะนายทุนกดค่าแรงไว้ ผลผลิตจึงขายไม่ออก
การที่รัฐบาลและกองเงินทุนระหว่างประเทศระดมอุดหนุนเงินทุนเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปใต้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแบบให้ออกซิเจนเพื่อให้คนป่วยมีอายุยาวไปอีกหน่อยเท่านั้น ทางแก้ไขที่แท้จริงของวิกฤติเศรษฐกิจโลกครั้งนี้ คือ ต้องผ่าตัดระบบทุนนิยม ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบ รวมทั้งระบบธนาคารการเงินให้เป็นของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าเพื่อนายทุนนายธนาคารส่วนน้อยอย่างที่ผ่านมา
โลกนี้มีทรัพยากรจำกัด และเสื่อมสลายร่อยหรอ การบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและทำลายระบบนิเวศและสังคมวัฒนธรรม เป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ต้องการแนวคิดและการ พัฒนาแบบใหม่ที่ต้องเน้นเรื่องการผลิตการบริโภคอย่างพอเพียงที่จำเป็น การกระจายอย่างเป็นธรรม และการพัฒนาที่ลดการทำให้โลกร้อน ไม่ใช่การเพิ่มการเติบโตและการบริโภคทางวัตถุ ซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาทั้งวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยและวิกฤติสิ่งแวดล้อม
แต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนตัวและเชื่อมั่นในตัวเองสูงอย่างคุณทักษิณ จะสามารถมองเห็นทางเลือกอื่น มองเห็นคนอื่น นอกจาก ตัวกู ของกู ความเชื่อมั่นและแนวทางของกู ได้ละหรือ คนเราจะต้องฉลาดมาก มีวุฒิภาวะมาก จึงจะ วิเคราะห์ตัวเองทั้งด้านบวกและด้านลบ มองเห็นทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดของตัวเองได้ คนส่วนใหญ่จะหลงยึดติดว่าตัวเองถูกแล้ว ดีแล้ว คนอื่นผิด และมักมองไปในทางเดียว เห็นแต่เส้นทางเดียว จนไม่อาจมองเห็นทางเลือกอื่นๆ ในชีวิตและสังคมได้
ถ้าคุณทักษิณเก่งจริง ฉลาดจริง เขาควรเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุด คือ ตัวเขาเอง ให้ได้ก่อน เลิกหลงใหลความมั่งคั่ง ร่ำรวย เลิกเชื่อว่าใช้วิธีการอะไรก็ได้ขอให้ร่ำรวยเป็นถูกต้อง เพราะที่จริงแล้ว ความมั่งคั่งร่ำรวย อำนาจ การมีคนยกย่องทั้งหลาย ล้วนเป็นเรื่องจอมปลอมฉาบฉวย เป็นอนิจจัง เป็นทุกข์ และย่อมเสื่อมสลายไป ถ้าคุณทักษิณรู้จักปล่อยวาง และคิดใหม่ได้ว่า ความร่ำรวยทางวัตถุก็ดี อำนาจก็ดี ไม่ได้ทำให้ชีวิตคนเรามีความสุขสงบขึ้นอย่างแท้จริงเลย ทั้งคุณทักษิณ ยังทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศปั่นป่วน ผู้คนโกรธเกลียดกัน ฆ่าฟันกัน ทะเลาะกัน ทั้งการเมืองเศรษฐกิจ การบริหารล้มเหลว คนเป็นทุกข์ เพราะผลจากการที่คนกลุ่มหนึ่งถือข้างและต่อต้านคุณอีกด้วย
ถ้าคุณทักษิณฉลาดและคิดใหม่ได้จริง ปล่อยวางความเชื่อผิดๆ ของตัวเองเสียได้ เลิกเล่นการเมืองโดยสิ้นเชิง สละทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้กับมูลนิธิเพื่อสังคมแบบบิล เกตส์ทำ คุณจะทำให้ตัวคุณเองและเพื่อนร่วมชาติมีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากกว่านี้ คุณคงต้องเปลี่ยนจากการอ่านหนังสือประเภททำอย่างไรจะชนะหรือทำกำไรสูงสุด ไปอ่านหนังสือธรรมะ ปรัชญา ธรรมชาติ การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณจึงจะคิดอะไรที่ใหม่ไปกว่าที่คุณคิดในเวลานี้ได้ (สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา พิมพ์รายงานสภาวะการศึกษาของไทย ปี  2552-2553 ออกมาแล้ว ผู้สนใจขอไปได้ที่สภาการศึกษา หรือเปิดดูจากเว็บไซต์ ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล http://witayakornclub.wordpress.com)

 

ป้ายกำกับ: ,

จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร


จะแก้ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำ คอร์รัปชัน และความขัดแย้งรุนแรงได้อย่างไร

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล

ปัญหาหลักของประเทศไทย ถูกกำหนดโดยระบบทางเศรษฐกิจการเมืองมากกว่า โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ

ปัญหาใหญ่ที่สุด คือ ปัญหาผู้นำประสิทธิภาพต่ำคอร์รัปชัน และประเทศมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งรุนแรงได้อีก เนื่องจากยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และการแบ่งแนวคิดทางการเมืองเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3


ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3

สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ว่าด้วยนวัตกรรมผู้นำระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ผู้นำกับวิกฤต และ อนาคตประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ————————————

กล่าวเปิดงาน โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผู้นำการเมืองกับอนาคตของประเทศไทย” โดย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปท้องถิ่นเท่ากับปฏิรูปประเทศไทย” โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ แถลงผลรังสิตโพลล์ เรื่อง “ผู้นำกับวิกฤตและอนาคตประเทศไทย” โดย พลเรือตรี ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม อภิปราย เรื่อง “ผู้นำกับวิกฤตและอนาคตประเทศไทย” โดยวิทยากร 1. คุณสุริยะใส กตะศิลา นักศึกษาหลักสูตร Ph.D.Leadership มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.ธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 3. ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ฟรี สนใจสำรองที่นั่ง : โทรศัพท์มือถือ 08 3856 0193-4 หรือ e-mail : csi_rsu@gmail.com ขอแสดงความนับถือ ชนัฐนันท์ มณฑาทอง เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ปณิธานของวิทยาลัยฯ “สร้างนักคิด ผลิตผู้นำ” e-mail : mam_csi@yahoo.com โทร.0-2997-2222 ต่อ 1217 มือถือ 08 3856 0193-4 โทรสาร. 0-2533-9697

 

ป้ายกำกับ: , ,

ถ้าทำให้คนไทยรักการอ่านได้ก็จะปฏิรูปประเทศไทยได้


กรณีคนไทยโดยเฉลี่ยอ่านหนังสือน้อย สะท้อนการอยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้น้อย และทำให้ประเทศไทยด้อยพัฒนาล้าหลัง มีปัญหามาก

และถูกประเทศอื่นแซงหน้าในแง่การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ เราถึงจะปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของทั้งประเทศได้สมองเด็กไทยก่อนเข้าโรงเรียนโดยทั่วไปคงไม่โง่ต่างจากเด็กชาติอื่นๆ นัก ยกเว้นเด็กยากจนที่ขาดสารอาหารที่เป็นประโยชน์บางอย่าง รัฐบาลควรจะลงทุนช่วยเหลือผู้หญิงท้องที่รายได้ต่ำและการพัฒนาต่ำ มากกว่าเรื่องทางกายภาพ คือ ต้องพัฒนาด้านความรู้ ทั้งแม่พ่อและเด็กเกิดใหม่ ส่งเสริมให้เด็กฉลาดได้ตั้งแต่อยู่ในท้อง นอกจากเรื่องให้แม่และลูกได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แล้ว การที่แม่มีอารมณ์ดี พยายามสื่อสารพูดคุยกับลูกในท้อง เปิดเพลงคลาสสิกแนบท้องให้ลูกฟัง ฯลฯ เป็นวิธีการที่ช่วยให้เซลล์สมองของเด็กเติบโตได้มากขึ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ


รศ.วิทยากร เชียงกูล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต คอลัมน์ “ปฏิรูปประเทศไทย แบบไหน อย่างไร”

ทางออกคือ สร้างคนให้มีจิตใจแบบนักวิชาการ

เราควรพัฒนาคนไทยส่วนใหญ่ให้เป็นคนที่สนใจศึกษาหาความรู้ และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาทั้งตนเอง องค์กร ชุมชนและประเทศมากกว่าปัจจุบันหลายเท่า เนื่องจากสังคมโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง “ความรู้ข้อมูลข่าวสาร” คือปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าทรัพยากรและทุน การส่งเสริม ให้คนไทย มีจิตใจแบบนักวิชาการ (รักการเรียนรู้) และทำงานแบบนักวิชาการ (ค้นคว้า,วิจัย พิสูจน์ด้วยข้อมูลหลักฐานเหตุผลยืนยันได้อย่างเป็นระบบ) จะสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า เป็นธรรมและยั่งยืนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ได้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ปัญหาน้ำท่วม วิเคราะห์อย่างวิพากษ์ มองโลกในแง่บวก


รศ.วิทยากร เชียงกูล
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต คอลัมน์ “ปฏิรูปประเทศไทย แบบไหน อย่างไร”
จำนวนคนอ่าน 1477 คน

ปัญหาน้ำท่วม วิเคราะห์อย่างวิพากษ์ มองโลกในแง่บวก

โดย : รศ.วิทยากร เชียงกูล wit139@hotmail.com

การวิเคราะห์สาเหตุและทางออกที่แท้จริงของปัญหาน้ำท่วมเมืองไทยในขณะนี้ เป็นเรื่องจำเป็น เพราะถ้าไม่เข้าใจสาเหตุและสภาพปัญหาอย่างแท้จริง
จะแก้ไม่ได้ดี หรือ ทำให้ปัญหาหนักขึ้นขณะเดียวกัน คนไทยส่วนใหญ่ก็กังวล เครียดกับปัญหานี้ จึงควรช่วยกันมองในทางบวกว่า ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ บทความนี้จะมองอย่างวิพากษ์ก่อน ตอนท้ายจะมองทางแก้ ในแง่บวกที่คำนึงถึงความเป็นไปได้จริง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,