RSS

Tag Archives: รัฐธรรมนูญ

จะหาทางออกจากปัญหาวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจได้อย่างไร


สภาพปัญหา

การเคลื่อนไหวของม็อบเสื้อแดงช่วง 8-14 เมษายน 2552 สะท้อนว่าฝ่ายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์ของรัฐบาลอ่อน ประเมินสถานการณ์แบบดูเบากลุ่มม็อบ และเชื่อตำรวจที่หย่อนประสิทธิภาพมากเกินไป จนทำให้ม็อบเสื้อแดงซึ่งบางครั้งใช้คนไม่มาก ทำอะไรได้อย่างอุกอาจ เช่นการทุบรถนายกฯ การปิดกั้นโรงแรมที่พักของผู้นำจากอาเซียนและกลุ่มบวก 6 การบุกโรงแรมที่จัดประชุม การปล่อยให้มีการกีดขวางปิดกั้นจราจรจุดสำคัญในกรุงเทพฯ การยึดเผารถบัสและทำร้ายประชาชนฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดหรือน่าจะลดความเสียหายได้ ถ้าหากรัฐบาลรู้จักวางแผนป้องกันที่ดีมาตั้งแต่ต้น และรู้จักแต่งตั้งคนที่ฉลาด เก่ง ไว้วางใจได้มาบริหารสถานการณ์วิกฤติ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ปรับรื้อระบบราชการให้เล็กลง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


วิทยากร เชียงกูล

ปัจจุบันเรามีข้าราชการและลูกจ้างรัฐบาลทุกประเภทรวมกันอยู่ประมาณ 2 ล้านคน รัฐต้องจ่ายเฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้กับข้าราชการและลูกจ้างแต่ละปี ราว 1 ใน 3 ของงบประมาณประจำปี คิดเป็นเงิน 2 แสนกว่าล้านบาท ข้าราชการมักจะอ้างว่าตนเองได้เงินเดือนน้อยกว่าภาคเอกชน ซึ่งจริงในแง่อัตราเงินเดือน แต่เคยมีคนวิจัยว่าเทียบค่าใช้จ่ายต่อบุคคลของภาครัฐกับเอกชนในจำนวนผลงานที่เท่ากัน ภาครัฐจ่ายงบเงินเดือนค่าจ้างสูงกว่าภาคเอกชน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของประชาชน


วิทยากร เชียงกูล

โครงสร้างทางการเมืองการบริหารของไทยในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนมีอำนาจ มีอิทธิพล มีพวกพ้อง เช่น อดีตนายทหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทุนนักธุรกิจ มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้แทนมากกว่าประชาชนธรรมดาสามัญที่ไม่มีอิทธิพล หรือไม่มีบารมี แนวโน้มของคนที่จะได้รับการเลือกเข้ามาเป็นผู้แทน มักจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์ มีธุรกิจการค้า การลงทุนต่างๆมากอยู่แล้ว ซึ่งหวังจะรวยยิ่งขึ้น หรือหวังจะเป็นใหญ่เป็นโต หวังอำนาจซื้อเสียง คนเหล่านี้ย่อมจะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของตัวเองและคนพวกเดียวกับเขามากกว่าที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน หรือเป็นตัวแทนของส่วนรวม

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูประบบราชการ


วิทยากร เชียงกูล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ศึกษาจากรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอล่า


บทความโดย วิทยากร เชียงกูล ตีพิมพ์ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์     22 พฤษภาคม 2551 09:18 น.

อูโก ชาเวซ อดีตนายพันทหารบกผู้มีแนวคิดรักชาติและสังคมนิยมประชาธิปไตยไ ด้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอล่าในปลายปี พ.ศ. 2541 เขามาจากครอบครัวคนจนเชื้อสายผสม (ยุโรป อเมริกันอินเดียน และแอฟริกัน) เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ อายุเพียง 44 ปี ได้รับการเลือกตั้ง เพราะเขามีนโยบายที่ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของคนจน ต่อต้านผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ และนายทุนใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่างจากพรรคการเมืองพรรคใหญ่ 2 พรรคที่ผลัดกันครองอำนาจมา 40 ปี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

แก้ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง


วิทยากร เชียงกูล

    การเลือกตั้ง  ส.ส. รวมทั้งการเลือกตั้งตำแหน่งอื่นๆ มีการใช้เงินใช้ทองซื้อเสียงมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการที่ประกอบขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยเท่าที่เห็นชัดๆ มี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

งบอุดหนุนพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง


วิทยากร เชียงกูล

    การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการเมือง เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะงบที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้รับยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เทียบกับที่ฝ่ายบริหารได้รับ รวมทั้งไม่มีงบให้ฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาการเมือง นอกจากงบเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มหาดไทยเป็นผู้ใช้ เราต้องยอมรับว่าเวลานี้การเมืองเรายังด้อยกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าจะหาทางแบ่งงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจมาพัฒนาทางเมืองมากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่สมควร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

การเรียนรู้และการตื่นตัวของประชาชน สำคัญกว่าตัวรัฐธรรมนูญ


ปัญหาการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองควรถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งโดยการจัดประชุมเวทีย่อย เวทีใหญ่ต่างๆ และโดยการแลกเปลี่ยนผ่านรายการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต แฟกซ์ ไปรษณีย์ ฯลฯ  เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนานใหญ่ที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวทางการเมืองเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดภูมิปัญญาแบบรวมหมู่ที่ลึกซึ้งกว้างขวางกว่าการพึ่งนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

รัฐธรรมนูญใหม่ควรลดอำนาจนักการเมือง เพิ่มอำนาจประชาชนและตรวจสอบนักการเมืองได้มากขึ้น


ปัญหาที่นักธุรกิจการเมืองซื้อเสียง ซื้อบุญคุณจากระบบอุปถัมภ์และเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติแล้วก็มุ่งหาประโยชน์ส่วนตัว ต้องหาทางแก้ด้วยการทำให้ประชาชนฉลาดรู้เท่าทันนักธุรกิจการเมือง จัดตั้งองค์กร และมีอำนาจต่อรองขึ้น รัฐธรรมนูญใหม่ควรเน้นการเพิ่มสิทธิอำนาจประชาชน เช่น เพิ่มองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของประชาชนในด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม และลดอำนาจและโอกาสหาผลประโยชน์ของนักการเมือง โดยเพิ่มการตรวจสอบถ่วงดุล และมีมาตรการลงโทษคนโกงอย่างเข้มงวด

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

รัฐธรรมนูญคือกติกาของคนทั้งประเทศ ที่ประชาชนควรมีส่วนร่วมร่างมากกว่านักกฏหมายล้วนๆ


รัฐธรรมนูญปี 2540 แม้จะกำหนดเรื่องสิทธิประชาชนและแนวนโยบายพื้นฐานไว้สวย แต่รัฐธรรมนูญก็เป็นแค่วรรณกรรมฉบับหนึ่ง และเป็นกฏหมายที่มีช่องโหว่ให้รัฐบาลทักษิณเข้ามาครองอำนาจผูกขาดและสร้างปัญหามากมายได้ การพูดว่า รัฐธรรมนูญดี แต่คนใช้ไม่ดี ไม่มีความหมายอะไร  ประชาชนสามารถที่จะคิดค้นและผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มีเนื้อหาและการบังคับใช้ที่ดีกว่าเก่าได้อยู่เสมอ  ถ้ารัฐธรรมนูญปี 2550 ยังไม่ดีพอ  ก็ต้องหาทางแก้ไขกันต่อไป เพื่อให้เกิดกติกาของประเทศที่เอื้อประโยชน์คนส่วนใหญ่และใช้บังคับตามเจตนารมณ์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไป

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง


วิทยากร เชียงกูล

    รัฐธรรมนูญใหม่ควรยกเลิกวุฒสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งเพราะไม่ว่าจะแต่งตั้งโดยวิธีไหนก็ไม่เป็นธรรม ไม่ชอบธรรมทั้งนั้น ถ้าคิดว่ายังจำเป็นต้องมีวุฒิสมาชิกอยู่ ควรให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง โดยกำหนดคุณวุฒิของวุฒิสมาชิกให้สูงขึ้น เช่น จบปริญญาตรี อายุ 35ปีขึ้นไป ไม่ได้ทำงานเป็นข้าราชการประจำ ไม่เป็นผู้ได้สัมปทาน หรือรับเหมาโครงการของรัฐบาล ฯลฯ แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งโดยตรงแบบรวมเขต เช่น จังหวัดละ 2 คน วิธีการนี้ประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่เขาใช้กันอยู่และได้ผลดีด้วย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ภาพมายา เศรษฐกิจเติบโตเพราะการอัดฉีดทางการเงินและการขายการบริโภค


นโยบายเศรษฐกิจแบบทักษิณ เน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยการกู้เงิน การออกพันธบัตร (เอาเงินอนาคตของลูกหลานมาใช้) การขายหุ้นรัฐวิสาหกิจ และการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ให้ธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการนเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและสั่งเข้า ฯลฯ ปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น) การเร่งรัดการเปิดเสรีการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศ บวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในรอบ 4-5ปีช่วงที่คุณทักษิณขึ้นมาเป็นรัฐบาลพอดี จึงกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตได้ราวปีละ 4-5%

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,