RSS

Tag Archives: รัฐธรรมนูญ

จะหาทางออกจากปัญหาวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจได้อย่างไร


สภาพปัญหา

การเคลื่อนไหวของม็อบเสื้อแดงช่วง 8-14 เมษายน 2552 สะท้อนว่าฝ่ายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์ของรัฐบาลอ่อน ประเมินสถานการณ์แบบดูเบากลุ่มม็อบ และเชื่อตำรวจที่หย่อนประสิทธิภาพมากเกินไป จนทำให้ม็อบเสื้อแดงซึ่งบางครั้งใช้คนไม่มาก ทำอะไรได้อย่างอุกอาจ เช่นการทุบรถนายกฯ การปิดกั้นโรงแรมที่พักของผู้นำจากอาเซียนและกลุ่มบวก 6 การบุกโรงแรมที่จัดประชุม การปล่อยให้มีการกีดขวางปิดกั้นจราจรจุดสำคัญในกรุงเทพฯ การยึดเผารถบัสและทำร้ายประชาชนฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดหรือน่าจะลดความเสียหายได้ ถ้าหากรัฐบาลรู้จักวางแผนป้องกันที่ดีมาตั้งแต่ต้น และรู้จักแต่งตั้งคนที่ฉลาด เก่ง ไว้วางใจได้มาบริหารสถานการณ์วิกฤติ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ปรับรื้อระบบราชการให้เล็กลง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


วิทยากร เชียงกูล

ปัจจุบันเรามีข้าราชการและลูกจ้างรัฐบาลทุกประเภทรวมกันอยู่ประมาณ 2 ล้านคน รัฐต้องจ่ายเฉพาะเงินเดือนและค่าจ้างประจำให้กับข้าราชการและลูกจ้างแต่ละปี ราว 1 ใน 3 ของงบประมาณประจำปี คิดเป็นเงิน 2 แสนกว่าล้านบาท ข้าราชการมักจะอ้างว่าตนเองได้เงินเดือนน้อยกว่าภาคเอกชน ซึ่งจริงในแง่อัตราเงินเดือน แต่เคยมีคนวิจัยว่าเทียบค่าใช้จ่ายต่อบุคคลของภาครัฐกับเอกชนในจำนวนผลงานที่เท่ากัน ภาครัฐจ่ายงบเงินเดือนค่าจ้างสูงกว่าภาคเอกชน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ส่งเสริมบทบาททางการเมืองของประชาชน


วิทยากร เชียงกูล

โครงสร้างทางการเมืองการบริหารของไทยในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนมีอำนาจ มีอิทธิพล มีพวกพ้อง เช่น อดีตนายทหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายทุนนักธุรกิจ มีสิทธิ์ที่จะได้เป็นผู้แทนมากกว่าประชาชนธรรมดาสามัญที่ไม่มีอิทธิพล หรือไม่มีบารมี แนวโน้มของคนที่จะได้รับการเลือกเข้ามาเป็นผู้แทน มักจะเป็นคนที่มีผลประโยชน์ มีธุรกิจการค้า การลงทุนต่างๆมากอยู่แล้ว ซึ่งหวังจะรวยยิ่งขึ้น หรือหวังจะเป็นใหญ่เป็นโต หวังอำนาจซื้อเสียง คนเหล่านี้ย่อมจะเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของตัวเองและคนพวกเดียวกับเขามากกว่าที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน หรือเป็นตัวแทนของส่วนรวม

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูประบบราชการ


วิทยากร เชียงกูล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ศึกษาจากรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอล่า


บทความโดย วิทยากร เชียงกูล ตีพิมพ์ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์     22 พฤษภาคม 2551 09:18 น.

อูโก ชาเวซ อดีตนายพันทหารบกผู้มีแนวคิดรักชาติและสังคมนิยมประชาธิปไตยไ ด้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีประเทศเวเนซุเอล่าในปลายปี พ.ศ. 2541 เขามาจากครอบครัวคนจนเชื้อสายผสม (ยุโรป อเมริกันอินเดียน และแอฟริกัน) เป็นนักการเมืองหน้าใหม่ อายุเพียง 44 ปี ได้รับการเลือกตั้ง เพราะเขามีนโยบายที่ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของคนจน ต่อต้านผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ และนายทุนใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายที่ต่างจากพรรคการเมืองพรรคใหญ่ 2 พรรคที่ผลัดกันครองอำนาจมา 40 ปี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

แก้ปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง


วิทยากร เชียงกูล

    การเลือกตั้ง  ส.ส. รวมทั้งการเลือกตั้งตำแหน่งอื่นๆ มีการใช้เงินใช้ทองซื้อเสียงมาก เนื่องจากสาเหตุหลายประการที่ประกอบขึ้นเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยเท่าที่เห็นชัดๆ มี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

งบอุดหนุนพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง


วิทยากร เชียงกูล

    การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการเมือง เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะงบที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้รับยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เทียบกับที่ฝ่ายบริหารได้รับ รวมทั้งไม่มีงบให้ฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาการเมือง นอกจากงบเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มหาดไทยเป็นผู้ใช้ เราต้องยอมรับว่าเวลานี้การเมืองเรายังด้อยกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าจะหาทางแบ่งงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจมาพัฒนาทางเมืองมากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่สมควร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,