RSS

Tag Archives: วรรณกรรม

วรรณกรรม ช่วงก่อน 14 ตุลาคม


วิทยากร เชียงกูล

บทความนี้ผู้เขียนตั้งใจเขียนถึงวรรณกรรมช่วงปี 2506-2516 ในลักษณะบันทึกความทรงจำจากประสบการณ์การเป็นนักอ่าน นักเขียน ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นหลัก ผู้เขียนเขียนบทความนี้ขึ้น ขณะที่ศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศเนเธอแลนด์ และไม่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าตรวจสอบหลักฐานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปี พ.ศ.มากนัก แต่ก็หวังว่าข้อเขียนจากความทรงจำในลักษณะนี้จะเป็นภาพคร่าวๆ ที่พอจะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจและมีเวลาค้นคว้าได้ทำงานต่อไปภายหลังได้

Read the rest of this entry »

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

คุยกับวิทยากร เชียงกูล บทสัมภาษณ์ ตีพิมพ์ในนิตยสารหนุ่มสาว เดือนมีนาคม 2521


+ มีความเห็นอย่างไรกับการที่ให้สัมภาษณ์ชมรมละคอน ส.จ.ม. เมื่อ 2514 ว่า “….นักเขียนก็คงไม่ได้อะไรมากไปกว่าคนเหงาๆที่พยายามจะติดต่อกับคนอื่น ด้วยภาษาของตัวเองเท่านั้น

รู้สึกว่าที่ผมเคยพูดแบบนั้นเป็นการเส้นสำนวน หรืออาจจะเป็นความรู้สึกช่วงนั้น แต่ปัจจุบันผมว่า ถ้าพูดกันแค่นั้นนักเขียนบางคนคงไม่ยอมรับ นักเขียนหลายคน บอกว่าเขาเลิกเหงาแล้ว หลายคนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายและความสำคัญในการเขียนหนังสือดีขึ้น ฉะนั้น ประโยคนี้คงจะสะท้อนยุคสมัยเมื่อปี 2514 ที่ยังมีความรู้สึกเหงาๆ อะไรกันอยู่มากกว่า สำหรับปัจจุบันนักเขียนคงเป็นคนที่อยากเขียนหนังสือ อยากที่จะสื่อความหมายด้วยตัวหนังสือให้คนอื่นอ่าน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , ,

ฉันจึงมาหาความหมาย ยี่สิบปีที่ผ่านเลย


“ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึง มาหา ความหมาย
ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย
สุดท้าย ให้กระดาษ ฉันแผ่นเดียว”

คงไม่เป็นการกล่าวเกินความจริงนัก หากจะพูดว่าไม่มีนักเรียนนักศึกษาคนใดในยุคก่อนและหลัง 14 ตุลาคม 2516 ที่ไม่รู้จักบทกลอนข้างต้นของ วิทยากร เชียงกูล และคงจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าหนังสือ ฉันจึงมาหาความหมายของวิทยากร เชียงกูล เป็นหนังสือที่มีบทบาทสำคัญต่อขบวนการนักศึกษาในช่วงนั้น จนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหมือนที่หนังสือกระท่อมน้อยลุงทอม (ค.ศ 1852) ของ แฮเรียท บีชเชอรส์โตว์ มีผลต่อการต่อต้านระบบทาสจนเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองของอเมริกา (เล่ากันว่าเมื่อพบกับสโตว์เป็นครั้งแรก ประธานาธิบดีลินคอล์นพูดเชิงติดตลกว่า “เธอนี่เองคือสาวน้อยที่เขียนหนังสือจนทำให้เกิดสงครามอันยิ่งใหญ่นี้” – So you’re the little woman who wrote the book that made this grate war”) และหากบทกวี The Waste Land (ค.ศ.1922) ของ ที เอส เอลเลียท สามารถสะท้อนให้เห็นความสิ้นหวังและหมดอาลัยตายอยาก (disillusion) ของปัญญาชนยุคหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หรือ The Catcher in the Rye (ค.ศ.1951) ของ เจ ดี ซาลิงเกอร์ สะท้อนความรู้สึกของวัยรุ่นอเมริกันที่ต่อต้านความตลบตะแลงของผู้ใหญ่ในยุคทศวรรษที่ 60 ฉันจึงมาหาความหมาย ก็ถือว่าเป็นงานที่สะท้อนความรู้สึกของนักเรียนนักศึกษาไทยในช่วงก่อน 14 ตุลาคมได้อย่างชัดเจน จนกระทั้งหลายคนถึงกับเรียกยุคก่อน 14 ตุลาคม ว่า “ยุคของการแสวงหาความหมาย”

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

วิทยากร เชียงกูลกับ 20 ปีของ “ฉันจึงมาหาความหมาย”


จากคอลัมภ์ “ชีวิตและลีลา”
ในหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน”
ฉบับประจำวันที่ 14-15 ธันวาคม 2534

เป็นยามบ่ายแก่ๆ ของวันหยุดอันสงบหนาวแถบสวนผักตลิ่งชัน กลิ่นอายของพืชพรรณและผืนดินครอบคลุมผสานกับบรรยากาศกันเอง ผู้จัดการรายวันจึงเริ่มต้นคำถามแรก

* กับงานวรรณกรรม อาจารย์เริ่มต้นอย่างไรและงานที่ทำออกมาแล้ว มีอะไรบ้าง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

สัมภาษณ์วิทยากร เชียงกูล โดยชมรมละคอน ส.จ.ม. (พ.ศ.2514)


พิมพ์ในหนังสือชมรมละคอนสโมสร๗จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514

– ขอให้เล่าถึงงานเขียนระหว่างอยู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย การเจริญเติบโตทางความคิด แนวโน้มและแรงกระตุ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,