RSS

Tag Archives: สังคม

ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมสร้างความทุกข์มากกว่าความสุข


ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม หมายถึงระบบการผลิตแบบขนานใหญ่ที่ใช้เครื่องจักร นายทุนเป็นเจ้าของและผู้ว่าจ้างแรงงาน เติบโตอย่างมากในรอบ 200 ปี ส่วนที่สำคัญมาจากการสะสมกำไรและการขยายการลงทุนของนายทุน และการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีที่สามารถนำพลังงานจากฟอสซิลคือถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ มาใช้กับเครื่องจักรในการผลิตและการขนส่งสินค้าทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรไปขาย ได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำ เนื่องจากนายทุนจ่ายเฉพาะค่าสัมปทานให้รัฐและค่าต้นทุนในการขุดเจาะและกลั่น/แปรรูปพลังงาน แต่ไม่ต้องจ่ายต้นทุนทางสังคมที่ โลกกว่าจะสร้างน้ำมันขึ้นมาให้เราได้ใช้นั้นต้องใช้เวลาทับถมของซากสิ่งมี ชีวิตดึกดำบรรพ์เป็นล้านปี พลังงานราคาต่ำทำให้นายทุนสร้างกำไรและทำให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโตได้อย่าง รวดเร็ว

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

มองมุมใหม่ด้วยใจรัก:สภาพัฒน์ฯยังพึ่งได้


การชะลอตัวทางเศรษฐกิจแม้จะเป็นปรากฏการณ์จริงที่ประเทศต้องเผชิญ แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะยอมเสียทุกอย่างเพื่อให้ได้เม็ดเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบหรือได้ตัวเลขกา รเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทะลุทะลวงเกินเป้า เฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นตัวเลขที่หวังผลความนิยมทางการเมืองแล้วยิ่งเป็นสิ่งท ี่ควรระวัง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

มองมุมใหม่ด้วยใจรัก:สังคมไทยต้องการหลักธรรมและความรัก


สังคมขณะนี้ ไม่มีใครมีความสุขนัก ทั้งกลุ่มเสื้อเหลือง กลุ่มเสื้อแดง กลุ่มตรงกลาง กลุ่มหลากสี ด้วยเรารู้สึกขาดหลักธรรม และความรักทำให้นึกถึงตอนที่มีผู้ถามพระเยซูคริสต์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด”

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

การละเลยและละเมิดสิทธิเด็กในประเทศไทย


การที่ผู้ใหญ่ไทยมัวทะเลาะกันทางการเมือง ทำให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นประชากรราวครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศถูกละเ ลยไม่ให้ความสำคัญและมีปัญหามากขึ้น อนาคตของประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่โดยเฉพาะชนชั้นนำ ว่าจะมีภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ ตระหนักถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยหรือไม่อย่างไร
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ควรจะทำอะไรกันต่อไป


ปัญหาวิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองคลี่คลายไปได้ระดับหนึ่ง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคพลังประชาช น ชาติไทย และมัชฌิมาไม่ให้ลงเล่นการเมือง 5 ปี และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเลิกชุมนุมที่ยืดเยื้อมาถึง 6 เดือน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

คิดเป็น คิดอย่างอิสระ คิดอย่างถูกต้อง


การคิดนำไปสู่การกระทำที่อาจสร้างปัญหาหรือแก้ปัญหา

การจะแก้ไขปัญหาวิกฤติทางการเศรษฐกิจการเมืองและหาทางออกสร้างการเมื องและเศรษฐกิจใหม่ให้สังคมไทยเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้ เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องส่งเสริมให้คนคิดเป็น คิดอย่างอิสระ และคิดอย่างถูกต้อง การศึกษาแบบจดจำตำรา เลียนแบบประเทศหรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่วิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองแล ะพัฒนาประเทศให้เป็นแบบเดียวกับพวกเขาได้ เราต้องเรียนรู้ วิเคราะห์ สรุปบทเรียนและเลือกสรรความรู้ / ประสบการณ์ของคนอื่นมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของเราแต่ละคน และของประเทศไทยอย่างเป็นตัวของเราเอง
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

สังคมต้องการความรัก … ไม่ต้องการความแตกแยก


โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์

มนุษย์เราถูกสร้างมาอย่างดีให้มีความแตกต่าง ดังอวัยวะของกายเดียวกัน ความแตกต่างไม่ควรเป็นเหตุแห่งความแตกแยก “ความรัก” ระหว่างมนุษย์จึงมีความสำคัญ และ “พระเจ้า” ผู้ยิ่งใหญ่ จึงเป็น “ความรัก” ที่จะผูกโยงอวัยวะที่ต่างกัน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในร่างกายเดียวกัน

.. ในความรัก ผู้คนจะไม่เห็นแก่ตัว แต่จะเห็นแก่กันและกัน
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,