RSS

Tag Archives: สัมภาษณ์

วิทยากร เชียงกูลกับ 20 ปีของ “ฉันจึงมาหาความหมาย”


จากคอลัมภ์ “ชีวิตและลีลา”
ในหนังสือพิมพ์ “ผู้จัดการรายวัน”
ฉบับประจำวันที่ 14-15 ธันวาคม 2534

เป็นยามบ่ายแก่ๆ ของวันหยุดอันสงบหนาวแถบสวนผักตลิ่งชัน กลิ่นอายของพืชพรรณและผืนดินครอบคลุมผสานกับบรรยากาศกันเอง ผู้จัดการรายวันจึงเริ่มต้นคำถามแรก

* กับงานวรรณกรรม อาจารย์เริ่มต้นอย่างไรและงานที่ทำออกมาแล้ว มีอะไรบ้าง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

สัมภาษณ์วิทยากร เชียงกูล โดยชมรมละคอน ส.จ.ม. (พ.ศ.2514)


พิมพ์ในหนังสือชมรมละคอนสโมสร๗จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514

– ขอให้เล่าถึงงานเขียนระหว่างอยู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย การเจริญเติบโตทางความคิด แนวโน้มและแรงกระตุ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

คลิปวิดีโอ อ..วิทยากร เชียงกูล ออกรายการ สภากาแฟ 16 ก.พ.2551


รศ.วิทยากร เชียงกูล ได้ไปร่วมพูดคุยในรายการ สภากาแฟ ทาง ASTV News1 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 16 ก.พ. 2551 ร่วมกับ แขกรับเชิญ 2 ท่าน ซึ่ง อ.วิทยากร เชียงกูลได้กล่าวในช่วงหนึ่งว่า

“….ผมคิดว่าพวกที่เน้นเรื่องการก่อสร้างเนี่ย  โอกาสในการ..คอมมิชชั่นอาจจะง่ายกว่ารายย่อยๆ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย , การเก็งกำไรที่ดินที่รถไฟฟ้าจะผ่าน และการกว้านซื้อที่ดินไว้ด้วย รถไฟรางคู่อะไรด้วยนี่ ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนต้องจับตากันให้ดีๆ แม้แต่การเตรียมจะยกเลิกสิทธิบัตรยา เพื่อบริษัทต่างชาติ.. ประชาชนก็จะเสียเปรียบ ปัญหาเหล่านี้ ก็คิดว่า ทั้งสื่อมวลชน ประชาชน นักวิชาการ ก็พยายามให้ข้อมูลประชาชน ไม่งั้นเราจะหลงไหลได้ปลื้มกับโครงการต่างๆ เพราะคิดว่าจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมา แต่ที่จริงจะมีผลประโยชน์แอบแฝง และเศรษฐกิจก็จะกระเตื้องชั่วคราวด้วย  เราจะต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศเยอะ ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกมีปัญหา น้ำมันก็แพง เพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้ควรจะระมัดระวัง……”

คลิกฟังเนื้อหาที่ อ.วิทยากร เชียงกูลได้กล่าวในรายการในคลิปวิดีโอที่นำมาฝากกัน……

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

สัมภาษณ์ รศ.วิทยากร เชียงกูล โดยทีมงานวารสาร ธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี


สัมภาษณ์ รศ.วิทยากร เชียงกูล โดยทีมงานวารสาร ธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม จ.ปทุมธานี

การที่คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขได้นั้น ต้องอาศัยกลไกต่างๆของร่างกายทำหน้าที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ การป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายต้องพึ่งพากลไกภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ดักจับและกำจัดสิ่งแปลกปลอมก่อนที่จะได้รับผลกระทบ หากเปรียบเทียบโครงสร้างทางร่างกายของมนุษย์กับโครงสร้างทางสังคม ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายคงเปรียบเสมือนการปลูกฝังภูมิคุ้มกันด้านจริยธรรม คุณธรรมการสร้างทัศนคติให้กับสมาชิกในสังคมเพื่ออำนวยให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพเป็นระเบียบเรียบร้อย ทีมงานวารสารธรรมรักษ์์ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ อ.วิทยากรเชียงกูล ถึงความหมายของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เกิดขึ้น ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม หรือปัจเจกนิยม ฯลฯ อันมีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดภัยอันตราย หรือโรคที่ทำลายค่านิยม และระบบดีงามต่างๆ ทางสังคมที่เป็นมรดกตกทอดจากชนรุ่นก่อน เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักและตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคร้ายเหล่านี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,