RSS

Tag Archives: สุรินทร์

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านทัพกระบือ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านทัพกระบือ หมู่ 2 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทัพกระบือ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดทัพกระบือ หมู่ 2 ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย – พลิน อุทิศ 2) ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย – พลิน อุทิศ 2) ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจห้องสมุดในครั้งนี้ ไม่ได้ทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้า จึงไม่พบครู หรือบุคลากรของโรงเรียน จึงได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพ
ดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 . ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดังประมวลภาพต่อไปนี้ (40 ภาพ)

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2551 ในช่วงเวลา 17.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ดังประมวลภาพต่อไปนี้


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ประมวลภาพการสำรวจโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2551 ในช่วงเวลา 17.00 น. ที่โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

แม้จะเป็นวันหยุด แต่โชคดีที่พบอาจารย์กมล ที่แวะมาที่โรงเรียน จึงให้ข้อมูลเบื้องต้น และพาชมห้องสมุดดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,