RSS

Tag Archives: หนังสือเด็ก

ประมวลภาพการสำรวจหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 36 ของชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล เพื่อโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


    เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2551 ตัวแทนของชมรมศึกษาผลงานวิทยากร
เชียงกูล ได้เข้าชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 36
(36th National Book Fair)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อต้องการสำรวจดูหนังสือเพื่อโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า
ซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ตำบลสำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยคุณนิด ประธานชมรมฯ ได้เดินชมบูธจำหน่ายหนังสือ
สอบถามราคาสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากๆ การขนส่งหนังสือ
และได้ขอรายชื่อหนังสือของสำนักพิมพ์หลายแห่งกลับมาด้วย

    จาก Exhibition Guide Map
ที่คุณนิดได้รับเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณงาน และพิจารณาดู
Exhibitor’s list
(รายชื่อผู้ออกร้านจำหน่ายหนังสือ) แล้ว คุณนิดได้คัดเลือกบูธหนังสือเด็กและแวะสอบถามตามลำดับดังนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,