RSS

Tag Archives: โรงเรียนบ้านประสิท

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย – พลิน อุทิศ 2) ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย – พลิน อุทิศ 2) ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจห้องสมุดในครั้งนี้ ไม่ได้ทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้า จึงไม่พบครู หรือบุคลากรของโรงเรียน จึงได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพ
ดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,