RSS

ิชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล กับร่างโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

20 มี.ค.

เนื่องจากแนวคิดเพื่อสังคมของสมาชิกชมรม ที่ต้องการจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น  หลังจากที่คุณนิด – ขนิษฐา ศิริพร ประธานชมรมศึกษาผลงานวิทยากร  เชียงกูล   ได้หารือกับ ท่าน อ.วิทยากร เชียงกูล และแนวร่วมหลายท่านแล้ว และได้ปรึกษากับทางศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ โดย คุณอาริยา โมราษฎร์ จึงเกิดร่างโครงการดังนี้ขึ้นมา

โครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

1. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากขณะนี้สถิติการอ่านหนังสือของเด็กไทย ลดลง ซึ่งเป็นที่น่าตกใจมาก คือปีละ 6-7 บรรทัด แน่นอนผลสะท้อนตรงนี้ คงจะไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น ๆได้ ท่านอาจารย์วิทยากร เชียงกูล และสมาชิกชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล และผู้ร่วมสานฝันในอุดมการณ์เดียวกัน อยากที่จะเห็นอนาคตของชาติ นั่นก็คือเด็กไทย ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กไทย เน้นการรักการอ่านหนังสือ มากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งนอกจากจะอ่านในตำราเรียนแล้ว ยังมีหนังสืออีกมากมายที่ประเทืองปัญญาชี้ช่องทางอนาคตที่ก้าวไกลแก่เยาวชนไ ทยได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นการดำเนินงานในก้าวแรกเพียงน้อยนิด ของทางชมรมศึกษาฯ แต่เพียงส่วนน้อยนี้สามารถ มีส่วนผลักดันทำให้เยาวชนกลุ่มเล็กๆ เหล่านี้รักการอ่านมากขึ้น และก้าวต่อๆไป ย่อมดีขึ้นอย่างแน่นอน จึงทำให้เกิดแนวทางดำเนินงานโครงการและจึงทำให้มีโครงการผ้าป่าหนังสือขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมและปลูกฝังการรัก การอ่านในกลุ่ม เยาวชน
2. ส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ ด้วยการประกวดเรียงความ และวาดภาพ อันเป็นพื้นที่ดีของเยาวชนและสังคม

3. กลุ่มเป้าหมาย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ใน ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
2. โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
3. โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
4. โรงเรียนบ้านทัพกระบือ ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
5. โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู ต.สำโรง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • เดินทางไปถ่ายรูปโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ และคัดเลือกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม
  • ต ิดต่อประสานงานไปยัง สมาชิกชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล สำนักพิมพ์ต่างๆ เครือข่ายสมาชิกฯ เพื่อนๆ พี่ๆ ผู้ร่วมอุดมการณ์ในการส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือแก่เยาวชนไทย เพื่อขอรับ การบริจาคหนังสือประเภทต่าง ๆ เงินทุน อุปกรณ์การเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป
  • ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน พร้อมภาพประกอบโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ทางเว็บไซต์ ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ( https://witayakornclub.wordpress.com/ )เว็บไซต์เครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำใบปลิว แจกจ่ายแก่ผู้สนใจ ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน
  • ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประกวดเรียงความ และวาดภาพ ในทุกระดับชั้นซึ่งจะแบ่งเป็น

– ชั้น ป.1-ป.3 ประกวดวาดภาพ “ความรัก ความผูกพัน ชุมชนของฉัน”
– ชั้น ป.4-ป.6 ประกวดเรียงความ “ความรัก ความผูกพัน ชุมชนของฉัน”

5. กิจกรรม

– ประกวดวาดภาพ “ความรัก ความผูกพัน ชุมชนของฉัน”
ชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล

ประกวดเรียงความ “ความรัก ความผูกพัน ชุมชนของฉัน”
ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล

  • ทุกระดับชั้น จะมี จำนวน 3  รางวัล และรางวัลชมเชย 10  รางวัล

(รางวัลที่ 1,2,3 เงินทุนการศึกษาแบ่งเป็นแต่ระดับรางวัล + หนังสือ และรางวัลชมเชย  = สมุดปากกา+ดินสอ+หนังสือ)

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร  เชียงกูล

อาจารย์วิทยากร เชียงกูล    ประธาน
ขนิษฐา ศิริพล   ผู้ประสานงาน (หนูนิด)
นายสมเกียรติ    ผู้ประสานงาน (นายสายลม)
อาษา อาษาไชย   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (นายบอน)

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: