RSS

Monthly Archives: มีนาคม 2008

คลิปวิดีโอ บรรยากาศการสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์


คลิปวิดีโอ บรรยากาศการสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ วัดราษฎร์แจ่มจันทร์
ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์

บางส่วนจากคลิปวิดีโอ
คุณรัตนสมุทร  ให้ข้อมูลอย่างมัน สนุกสนาน

“..ไม่ได้นะ นักวิชาการจะต้องแนะนำเขา ขนาดจบเอกครูโดยตรงยังจับจุดนี้ไม่ได้
แต่ที่นี่ก็มีการจ่ายนม มีการเช็คชื่อ เช็คสุขภาพ บันทึกพฤติกรรมเด้กแต่ละวัน แต่นี้ก็ดีแล้ว คุณหมอบอก แค่นี้ก็ดีแล้ว จะเอาขนาดหนอีก นักวิชาการเนาก็ทำไปตามตัวบ่งชี้ของเค้านั่นแหละ ตามขั้นตอนของเค้า ..”

 

ป้ายกำกับ: ,

จิตวิทยาชาวพุทธ โดย ลามะ เยชี


Lama Yeshe, A Glimpse of Buddhist Psychology (1998)
วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง
ศาสนาพุทธคือวิธีการในการควบคุมจิตใจที่ไร้วินัย เพื่อที่จะนำจิตใจให้พ้นทุกข์และนำไปสู่ความสุข ในขณะนี้ พวกเราล้วนมีจิตใจที่ไร้วินัย แต่ถ้าเราพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของธรรมชาติของจิตใจให้ถูกต้อง เราจะเรียนรู้การควบคุมจิตใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเราจะสามารถปลดปล่อยความโง่เขลาทางอารมณ์ และความทุกข์ที่มันนำมาให้เราได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไร สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักจิตใจของคุณเอง และรู้ว่ามันทำงานอย่างไร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

มิเชล ฟูโกต์ ในฐานะของ “เหตุการณ์” หนึ่งในประวัติศาสตร์


ฟูโกต์ เป็นบุตรของศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อ ค.ศ. 1926 ได้รับการศึกษาในโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดของรัฐและโรงเรียนคาทอลิก ก่อนที่จะสอบ เข้าเรียนที่ Ecole Normale Superieure ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา ที่มีชื่อเสียงว่าผลิตปัญญาชนหัวกะทิของฝรั่งเสศ ครั้งแรกเรียนปรัชญา ตอน หลังเรียนจิตวิทยาต่อ เขาเคยพูดถึงประสบการณ์การศึกษาของเขาว่า ความรู้ที่ลึกลับซึ่งระบบการศึกษาสัญญาว่าจะให้แก่เรานั้น ถูกผลัดผ่อนออกไปวัน หลังๆอยู่เสมอ (นั่นก็คือ เขาได้รับการบอกว่าจะได้เรียนรู้สิ่งที่สุดยอดของความรู้เมื่อเขาอยู่ชั้นสูงขึ้น แต่แล้วเขาก็ไม่พบจนแล้วจนรอด)
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,

สังคมการเมืองภายใต้ทักษิโณมิกส์


  ผู้นำทางการเมืองภายใต้ทักษิโณมิกส์ ต้องการความนิ่งทางการเมือง ระบอบการเมืองการปกครองภายใต้ทักษิโณมิกส์เป็นระบบเถ้าแก่ เป็นระบบการเมืองการปกครองของเถ้าแก้ โดยเถ้าแก่ และเพื่อเถ้าแก่

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ช่วงที่ผมไป “หาความหมาย” ที่ธรรมศาสตร์


    วิทยากร เชียงกูล
ทำไม “ฉันจึงมาหาความหมาย”

ผมเรียนธรรมศาสตร์ ช่วง ปี 2508-2512 ในคณะเศรษฐศาสตร์ ก่อนที่ผมจะเลือกว่าจะเรียนต่อที่ไหนดีนั้น ผมรู้จักมหาวิทยาลัยต่างๆน้อยมาก การศึกษามัธยมในสมัยนั้นไม่มีการแนะแนวเรียนต่อ ขนาดผมอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ทันสมัยโรงเรียนหนึ่งในกรุงเทพฯ ผมก็รู้เพียงแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง คือ จุฬ่า และธรรมศาสตร์  แต่ก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยสมัยนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงทางวิชาการ หรืออย่างน้อยก็ไม่มีข่าวคราวทางด้านวิชาการ สิ่งที่คนรู้จักเกี่ยวกับจุฬา และธรรมศาสตร์มากที่สุด คือ งานฟุตบอลประเพณี เพราะเป็นงานใหญ่ระดับชาติที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากจริงๆ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

อารมณ์ในทางลบหรือในทางบวกมักมีผลชั่วคราว


วิทยากร เชียงกูล
เรียบเรียง

นักจิตวิทยาศึกษาผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่อทั้งอารมณ์ชั่วคราวของเราและความพอใจของชีวิตในระยะยาว เดวิด วัตสัน (2000) ผู้วิจัยอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของคนแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงพบว่า กราฟอารมณ์ในทางบวกของคนทั่วไปมักจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลำดับหลังจากเขาตื่นนอน และอยู่จุดสูงในช่วงสายๆถึงราวเที่ยววัน หลังจากนั้นกราฟก็จะค่อยๆลดลง นี่คือ กรณีทั่วไป

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

13 กรณีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในยุครัฐบาลทักษิณ


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

การฉ้อราษฎร์บังหลวงและรูปแบบการทุจริตคอรัปชั่น


การฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งเป็นคำไทยที่ใช้มาดั้งเดิม มักจะหมายถึง การฉ้อโกงสิ่งท่าเคยเป็นหรือสิ่งที่ควรเป็นของราษฎร และการฉ้อโกงภาษีงบประมาณของรัฐ ซึ่งความหมายนี้ค่อนข้างจำกัด การคอรัปชั่นในสมัยปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจการเงิน การธนาคารมีการพัฒนาที่ซับซ้อน และผู้ที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวก็พัฒนารูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนขึ้น คำว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงอาจจะไม่ครอบคลุมมากพอ ดังนั้น ในระยะหลังคนจึงนิยมใช้คำว่า การทุจริตคอรัปชั่น มากกว่า แม้จะเป็นการใช้ทับศัพท์ฝรั่งอยู่บ้าง แต่ประชาชนก็ได้ยินได้เห็นบ่อยจนเข้าใจ และเรามักใช้คำนี้ในความหมายกว้าง คือรวมถึงการทุจริตฉ้อฉลของผู้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทุกรูปแบบ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

คลิปวิดีโอการสำรวจพื้นที่โครงการฯ ที่ห้องสมุด รร.แสลงพันธุ์ จ.สุรินทร์


นี่คือ คลิปวิดีโอ บรรยากาศทั้งภาพและเสียงเมื่อ 22 มี.ค.2551 เมื่อทางชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล โดยคุณนิด เดินทางไปสำรวจสภาพของอาคารห้องสมุด โรงเรียนแสลงพันธุ์ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

ความสุขขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับความสำเร็จของคนอื่นๆ


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

อารมณ์ความรู้สึกเรื่องความสุขนอกจากจะขึ้นอยู่กับการที่มนุษย์เราเปรียบเทียบประสบการณ์ดั้งเดิมของเรา ยังขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบกับความสำเร็จหรือ ภาพพจน์ของคนอื่นๆด้วย มนุษย์เราย่อมเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอ เรารวยหรือจนแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบกับใคร เราเป็นคนทำอะไร ช้างุ่มง่ามหรือเป็นคนคล่องแคล่วว่องไว ขึ้นอยู่กับว่าเราเปรียบเทียบกับใคร
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ความคาดหมายแบบโรแมนติคที่ไม่สมจริง


วิทยากร เชียงกูล – เรียบเรียง

ในระยะแรกๆ คู่ครองจะมีความคิดว่าความรักจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ และทั้งคู่ก็มุ่งมัวกับการเอาใจใส่กันและกันจนไม่ได้มีเวลามาวิเคราะห์หาคำตอบ ว่าเขาทั้งสองกำลังจะทำอะไร และทำไมต้องทำเช่นนั้น กฎเกณฑ์ทางจิตวิทยา และกฎเกณฑ์ทางสังคมที่กำหนดวิถีชีวิตของเราไม่เคยถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์และประเมินค่า ซึ่งทีแท้จริงแล้วการกระทำต่างๆตามกฎเกณฑ์ของคู่ครองส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรผิด การถามคู่ครองว่าคุณควรจะแต่งตัวชุดไหน การต้องใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่สามีของคุณมากกว่าที่คุณต้องการ การที่คุณต้องเป็นฝ่ายล้างจานตลอด หรือการที่ต้องเลิกคบเพื่อนคนหนึ่ง สิ่งเหล่านี้สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ทำร้ายความรู้สึกของทั้งคุณและคู่ของคุณ ถ้าหากว่าการกระทำนั้นมีเหตุผลที่เปิดเผย และเต็มไปด้วยความรับผิดชอบ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ประมวลภาพการสำรวจ โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์


ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ได้เดินทางลงสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อช่วงสายของวันที่ 23มี.ค.2551 ที่โรงเรียนบ้านสำโรง ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายของโครงการ ซึ่งในการเดินทางไปสำรวจในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจโดยการเก็บภาพดังประมวลภาพต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,